| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Prawa konsumenta > Konsument w sądzie > Terminy przedawnienia roszczeń 2018

Terminy przedawnienia roszczeń 2018

Krótsze terminy przedawnienia przewiduje nowelizacja Kodeksu cywilnego, nad którą pracuje Sejm. Nowe przepisy przyznają też większą ochronę konsumentom.

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Ogólny termin przedawnienia roszczeń ma wynosić 6 lat. Trzyletni okres przedawnienia przewidziano dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obecne przepisy przewidują co do zasady termin dziesięcioletni. Wyjątkiem są tu roszczenia o świadczenia okresowe oraz roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których przewidziano trzyletni termin przedawnienia.

Polecamy: RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu przedmiotowej ustawy, "za skróceniem ogólnego terminu przedawnienia roszczeń przemawia przede wszystkim potrzeba zmobilizowania stron stosunków prawnych do szybszego kształtowania stanów faktycznych w sposób zgodny ze stanem prawnym. Istotny argument stanowią tu trudności dowodowe, gdyż po upływie zbyt długiego okresu jest trudno nie tylko wykazać roszczenie, ale przede wszystkim – jego ewentualne wygaśnięcie. Projektowane rozwiązanie będzie mieć zatem charakter dyscyplinujący strony stosunków prawnych. Ponadto nie tylko zobowiązany ma interes w tym, aby stan niepewności co do możliwości dochodzenia przez uprawnionego obowiązku świadczenia był ograniczony adekwatnym terminem. Interes ten mają także osoby trzecie kształtujące swoje stosunki prawne w oparciu o długotrwały stan faktyczny. Skrócenie ogólnego terminu przedawniania będzie zatem służyć także stabilności i pewności stosunków społecznych, co jest podstawowym celem instytucji przedawnienia".

Bieg terminu przedawnienia – istotne zmiany

Projektowane przepisy wprowadzają nowe zasady, dotyczące upływu terminu przedawnienia. W przypadku terminów dwuletnich i dłuższych bieg terminów przedawnienia ma zakończyć się na koniec roku kalendarzowego.

Po wydaniu orzeczenia

Również roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu mają przedawniać się z upływem sześciu lat. Dotyczy to także orzeczeń innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju, orzeczeń sądu polubownego, roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem lub ugodą zatwierdzoną przez sąd.

Jeżeli jednak stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości ma ulegać przedawnieniu trzyletniemu.

Konsument z nowymi uprawnieniami

Przyjmując, iż konsument jest słabszą stroną stosunków prawnych, projektowane przepisy stanowią, iż po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Jedynie w wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł, po rozważeniu interesów obu stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli będą tego wymagały względy słuszności. Są powinien w takich przypadkach wziąć pod uwagę:

  • długość terminu przedawnienia;
  • długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia;
  • charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.

Nowym rozwiązaniem ma być regulacja, zgodnie z którą w przypadku sprzedaży konsumentowi używanej rzeczy roszczenia z tytułu rękojmi nie przedawnią się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.);

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (w Sejmie)

Polecamy serwis: Konsument i umowy

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta; do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni, ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK