| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Prawa konsumenta > Umowy > Niedozwolone klauzule umowne występujące w umowach o kredyt hipoteczny

Niedozwolone klauzule umowne występujące w umowach o kredyt hipoteczny

Utrzymujący się na wysokim poziomie popyt na nieruchomości sprawia, że konsumenci coraz liczniej zawierają umowy za bankami o kredyty hipoteczne. Rosnące zainteresowanie oraz dynamiczny rozwój tegoż rynku skłania do bliższej analizy sytuacji konsumentów jako kredytobiorców. Oto niektóre z najczęściej stosowanych klauzul, które budzą wątpliwości ze względu na ich sprzeczność z dobrymi obyczajami i rażące naruszenia interesów konsumentów.

Kredytobiorca upoważnia bank do zbycia nieruchomości, w przypadku upływu terminu wypowiedzenia umowy kredytowej i braku spłaty w terminie dwóch miesięcy od dnia postawienia kredytu w stan natychmiastowej wykonalności, sporządzając w formie aktu notarialnego nieodwołalne i niewygasające na wypadek śmierci pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

15. Obowiązek dostarczenia bankowi wszelkich informacji dotyczących sytuacji finansowej, ekonomicznej i prawnej konsumenta

Bank ma prawo do swobodnej oceny zdolności kredytowej konsumenta starającego się o udzielenie mu kredytu hipotecznego. Jednakże wymagane informacje i dokumenty powinny być skonkretyzowane i nie powinny narażać kredytobiorcy na dodatkowe i niepotrzebne koszty związane z uzyskaniem zaświadczeń dotyczących zabezpieczeń.

Kredytobiorca zobowiązuje się do informowania Banku o decyzjach i faktach mających wpływ na sytuację ekonomiczno‐finansową oraz (…) dostarczenia Bankowi wszelkich informacji służących ocenie jego zdolności kredytowej oraz realności oferowanego zabezpieczenia kredytowego, a w szczególności do (…). W przypadku nie wywiązania się z powyższych obowiązków, Bank ma prawo podnieść oprocentowanie kredytu o 20% w stosunku do stopy procentowej przyjętej w umowie. Podwyższone oprocentowanie naliczane będzie do czasu wywiązania się z ww. obowiązków.

16. Posiadania rachunku oszczędnościowo‐rozliczeniowego w banku udzielającym kredytu

Umowa rachunku bankowego jest oddzielną, kompleksową umową, na podstawie której konsument może dokonywać różnych operacji i nie ma bezpośredniego związku z umową kredytu hipotecznego. Konsument nie może być zmuszany do zawierania kolejnej umowy, tym bardziej że w ten sposób wiąże się z bankiem i zobowiązuje do płacenia dodatkowych kosztów np. za prowadzenie rachunku, przez cały czas trwania umowy o kredyt hipoteczny, który wynosi 30 lat i więcej.

Jednostka Banku uzależnia udzielenie kredytu od... posiadania przez Wnioskodawcę rachunku bankowego w jednostce Banku, która udziela kredytu.

17. Obowiązek ponoszenia przez konsumentów kosztów umów ubezpieczenia zawieranych przez i na rzecz banku

Zdarzają się przypadki, że na konsumentów nakładany jest obowiązek ponoszenia kosztów umów ubezpieczenia w sytuacji, gdy nie są oni ani stroną umowy ani uposażonym z umowy (uposażonym z umowy ubezpieczenia jest osoba, która w umowie została wyznaczona przez ubezpieczonego do otrzymania świadczenia w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową). Nie ma żadnych podstaw, aby kredytobiorca ponosił koszty umów ubezpieczenia zawieranych przez kredytodawcę, który działa na swoją rzecz, w sytuacji gdy konsument nie jest stroną tej umowy ani też uposażonym. Konsument w takiej sytuacji staje się osobą trzecią, w stosunku do której zakład ubezpieczeń może mieć roszczenie regresowe. Zatem, mimo iż umowy nie ubezpieczają w żaden sposób kredytobiorcy, to on zobowiązany jest do pokrycia jej kosztów. Przedmiotowe postanowienie rażąco narusza jego interesy oraz godzi w dobre obyczaje.

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK