| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy karne > Prawo karne > Ciekawostki > Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, czyli zmiany w prawie karnym

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, czyli zmiany w prawie karnym

Z dniem 1 stycznia 2012 r. został powołany do życia Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Od tej daty przestaje funkcjonować wykaz instytucji, organizacji, fundacji i stowarzyszeń, o którym mówiły przepisy Kodeksu karnego. Nawiązki i świadczenia pieniężne orzeczone przez sądy będę od tego roku trafiały do Funduszu.

Czym jest Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej?

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej to państwowy fundusz celowy, jego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Co stanowi przychody Funduszu?

Przychodami Funduszu są środki pochodzące z:

§ orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych,

§ potrąceń w wysokości 10% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych zatrudnionych w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej,

§ wykonania kar dyscyplinarnych, takich jak obniżenie przypadającej skazanemu części wynagrodzenia za pracę, nie więcej niż o 25%, na okres do 3 miesięcy,

§ spadków, zapisów i darowizn,

§ dotacji, zbiórek i innych źródeł.

Zobacz: Odpowiedzialność karna za umieszczanie linków do plików z filmami

Czy sąd musi prowadzić szczegółową ewidencję księgową nawiązek i innych świadczeń na rzecz Funduszu?

Tak, Kodeks karny wykonawczy nakłada na sąd, który wydał orzeczenie w I instancji, obowiązek prowadzenia wyodrębnionej, szczegółowej ewidencji księgowej nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Funduszu.

Przeznaczenie środków Funduszu

Środki Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej są przeznaczane na:

§ pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, w szczególności pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną, udzielaną przez jednostki niebędące  jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje,

§ pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, udzielaną przez zawodowych kuratorów sądowych oraz Służbę Więzienną,

§ pomoc postpenitencjarną osobom, o których mowa powyżej, udzielaną przez podmioty takie jak stowarzyszenia, fundacje, organizacje oraz instytucje, których celem działania jest realizacja zadań związanych z readaptacją społeczną skazanych, jak również kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby godne zaufania,

§ działalność podejmowaną lub powierzoną przez dysponenta Funduszu, która ma na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej, przede wszystkim na:

– propagowanie i wspieranie inicjatyw i projektów służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej resocjalizacji skazanych,

– tworzenie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym,

– pokrywanie kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem szkoleń,

– podejmowanie, organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także osób skazanych.

Zobacz serwis: Prawo karne

Podstawa prawna

Kodeks karny, Kodeks karny wykonawczy

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK