| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy karne > Prawo karne > Przestępstwa skarbowe > Obrońca w postępowaniu karnym skarbowym

Obrońca w postępowaniu karnym skarbowym

Ponieważ w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, także przepisy dotyczące ustanawiania i roli obrońcy w procesie karnym odnoszą się do procesu karnego skarbowego. W toku postępowania karnego osoba oskarżona zawsze może korzystać z pomocy obrońcy.

W takiej sytuacji oskarżony składa wniosek, w którym przedstawia swoją sytuację rodzinną i majątkową. We wniosku zawarte winny zostać szczegółowe dane o dochodach oskarżonego i jego rodzinę, o posianych nieruchomościach, oszczędnościach, wartościowych przedmiotach itd. konieczne jest także przedstawienie ponoszonych przez oskarżonego kosztów utrzymania i innych niezbędnych wydatków.

Na podstawie wniosku sąd dokonuje oceny tego, czy oskarżony jest on w stanie ponieść koszty obrony i w przypadku ustaleń negatywnych wyznacza mu obrońcę z urzędu.

Na uzasadniony wniosek oskarżonego lub jego obrońcy prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy może wyznaczyć nowego obrońcę w miejsce dotychczasowego. Podstawową sytuacją uzasadniającą zmianę obrońcy jest utrata przez oskarżonego zaufania do swojego obrońcy uniemożliwiająca skuteczne współdziałanie w dalszym procesie.

Ustanowienie obrońcy lub wyznaczenie obrońcy z urzędu uprawnia go do działania w całym postępowaniu, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia, jeżeli nie zawiera ograniczeń.

Zobacz również serwis: Sprawy karne

Wyznaczenie obrońcy z urzędu nakłada na obrońcę obowiązek podejmowania czynności procesowych do prawomocnego zakończenia postępowania. Jeżeli jednak czynności należy dokonać poza siedzibą lub miejscem zamieszkania obrońcy z urzędu, prezes sądu, przed którym ma być dokonana czynność, a w postępowaniu przygotowawczym prezes sądu rejonowego miejsca czynności, na uzasadniony wniosek dotychczasowego obrońcy może wyznaczyć dla dokonania tej czynności innego obrońcę spośród miejscowych adwokatów.

Obrońca może bronić kilku oskarżonych, jeżeli ich interesy nie pozostają w sprzeczności. Stwierdzając sprzeczność sąd wydaje postanowienie, zakreślając oskarżonym termin do ustanowienia innych obrońców. W wypadku obrony z urzędu sąd wyznacza innego obrońcę. Na postanowienie w tym zakresie przysługuje zażalenie.

Oskarżony może mieć jednocześnie nie więcej niż trzech obrońców.

Obrońca może przedsiębrać czynności procesowe jedynie na korzyść oskarżonego. Oznacza to, że działania obrońcy oczywiście sprzeczne z interesem oskarżonego mogą zostać uznane za nieważne względem jego klienta.

Udział obrońcy w postępowaniu nie wyłącza osobistego działania w nim oskarżonego. W każdej sytuacji oskarżony, ma możliwości korzystania ze wszystkich przysługujących mu w procesie karnym uprawnień a więc uczestnictwa w czynnościach procesowych, składania wniosków, zadawania pytania osobom przesłuchiwanym.

Jeżeli oskarżony jest nieletni lub ubezwłasnowolniony, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której pieczą oskarżony pozostaje, może podejmować na jego korzyść wszelkie czynności procesowe, a przede wszystkim wnosić środki zaskarżenia, składać wnioski oraz ustanowić obrońcę.

Kodeks karny skarbowy zawiera pewne odrębności dotyczące funkcjonowania obrońcy albowiem w sprawach o wykroczenia skarbowe oskarżony może korzystać z pomocy tylko jednego obrońcy przy czym obrońcą w sprawie o wykroczenie skarbowe może być także radca prawny. W sprawach o przestępstwa skarbowe, podobnie jak w sprawach o przestępstwa pospolite obrońcą może być jedynie adwokat.

Zobacz również: Niestawiennictwo na rozprawie karnej skarbowej

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK