| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy karne > Prawo karne > Śledztwo i dochodzenie > Czy można uczestniczyć w czynnościach śledztwa?

Czy można uczestniczyć w czynnościach śledztwa?

Postępowanie przygotowawcze może być prowadzone w formie śledztwa lub dochodzenia. Stroną tego postępowania jest pokrzywdzony i w związku z tym przysługują mu określone prawa. Może on żądać dopuszczenia do każdej czynności dowodowej, składać wnioski o dokonanie czynności śledztwa, a także przeglądać akta dotyczące sprawy.

Śledztwo prowadzi się w sprawach:
1. w których rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu okręgowego,
2. o występki - gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Celnej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
3. o występki - gdy osobą podejrzaną jest funkcjonariusz Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, w zakresie spraw należących do właściwości tych organów lub o występki popełnione przez tych funkcjonariuszy w związku z wykonywaniem czynności służbowych,
4. o występki, w których nie prowadzi się dochodzenia,
5. o występki, w których prowadzi się dochodzenie, jeżeli prokurator tak postanowi ze względu na wagę lub zawiłość sprawy.

Śledztwo powinno być ukończone w ciągu 3 miesięcy.

Strona oraz jej obrońca lub pełnomocnik, wnioskując o dokonanie czynności, może zawrzeć we wniosku albo odrębnie sformułować żądanie dopuszczenia do udziału w tej czynności. Udział stron w określonych czynnościach, podobnie jak w czynnościach niepowtarzalnych, umożliwia wpływanie na zakres dokonywanej czynności, a także zapobiega pominięciu określonych okoliczności istotnych dla ich interesów procesowych, jak również zabezpiecza prawidłowość przeprowadzanego dowodu. Jednocześnie pozwala uczestnikom procesu na natychmiastowe ustosunkowanie się do przeprowadzonej czynności przez składanie wniosków i oświadczeń, które podlegają zaprotokołowaniu. Ponadto udział stron w czynnościach postępowania przygotowawczego zmniejsza możliwość podważania wartości dowodowej danej czynności w postępowaniu sądowym.

Zobacz również: Jak napisać wniosek dowodowy

Dopuszczenie osób uprawnionych do obecności przy czynnościach śledczych może dotyczyć jedynie udziału tych osób przy wykonywaniu określonych czynności lub grupy czynności, a nie udziału w całym śledztwie. Zgoda prowadzącego śledztwo na udział określonej osoby lub osób przy wykonywaniu określonej czynności nie jest jednoznaczna z zezwoleniem na udział tych osób przy wykonywaniu wszelkich czynności.

Wyrażenie zgody na dopuszczenie poszczególnych uczestników procesu do udziału przy wykonywaniu określonych czynności może być uzależniona przede wszystkim od tego, czy w konkretnym wypadku udział ten nie będzie stanowił przeszkody do ustalenia prawdy.

Decyzję o odmowie dopuszczenia do udziału w czynnościach podejmuje prokurator w formie postanowienia, które musi zawierać uzasadnienie. Na postanowienie o odmowie nie przysługuje zażalenie.

Zobacz również serwis: Sprawy karne

Pokrzywdzony posiada prawo żądania dopuszczenia do każdej czynności dowodowej, przeprowadzanej przez policję lub prokuratora. Prokurator może odmówić dopuszczenia do udziału w danej czynności tylko ze względu na ważny interes śledztwa. Pokrzywdzony może się domagać przeprowadzenia takich czynności jak: przesłuchanie dodatkowych świadków, dokonanie oględzin miejsca, osób lub rzeczy albo powołanie biegłego.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK