| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy karne > Prawo karne > Śledztwo i dochodzenie > Czy można uczestniczyć w czynnościach śledztwa?

Czy można uczestniczyć w czynnościach śledztwa?

Postępowanie przygotowawcze może być prowadzone w formie śledztwa lub dochodzenia. Stroną tego postępowania jest pokrzywdzony i w związku z tym przysługują mu określone prawa. Może on żądać dopuszczenia do każdej czynności dowodowej, składać wnioski o dokonanie czynności śledztwa, a także przeglądać akta dotyczące sprawy.

Śledztwo prowadzi się w sprawach:
1. w których rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu okręgowego,
2. o występki - gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Celnej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
3. o występki - gdy osobą podejrzaną jest funkcjonariusz Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, w zakresie spraw należących do właściwości tych organów lub o występki popełnione przez tych funkcjonariuszy w związku z wykonywaniem czynności służbowych,
4. o występki, w których nie prowadzi się dochodzenia,
5. o występki, w których prowadzi się dochodzenie, jeżeli prokurator tak postanowi ze względu na wagę lub zawiłość sprawy.

Śledztwo powinno być ukończone w ciągu 3 miesięcy.

Strona oraz jej obrońca lub pełnomocnik, wnioskując o dokonanie czynności, może zawrzeć we wniosku albo odrębnie sformułować żądanie dopuszczenia do udziału w tej czynności. Udział stron w określonych czynnościach, podobnie jak w czynnościach niepowtarzalnych, umożliwia wpływanie na zakres dokonywanej czynności, a także zapobiega pominięciu określonych okoliczności istotnych dla ich interesów procesowych, jak również zabezpiecza prawidłowość przeprowadzanego dowodu. Jednocześnie pozwala uczestnikom procesu na natychmiastowe ustosunkowanie się do przeprowadzonej czynności przez składanie wniosków i oświadczeń, które podlegają zaprotokołowaniu. Ponadto udział stron w czynnościach postępowania przygotowawczego zmniejsza możliwość podważania wartości dowodowej danej czynności w postępowaniu sądowym.

Zobacz również: Jak napisać wniosek dowodowy

Dopuszczenie osób uprawnionych do obecności przy czynnościach śledczych może dotyczyć jedynie udziału tych osób przy wykonywaniu określonych czynności lub grupy czynności, a nie udziału w całym śledztwie. Zgoda prowadzącego śledztwo na udział określonej osoby lub osób przy wykonywaniu określonej czynności nie jest jednoznaczna z zezwoleniem na udział tych osób przy wykonywaniu wszelkich czynności.

Wyrażenie zgody na dopuszczenie poszczególnych uczestników procesu do udziału przy wykonywaniu określonych czynności może być uzależniona przede wszystkim od tego, czy w konkretnym wypadku udział ten nie będzie stanowił przeszkody do ustalenia prawdy.

Decyzję o odmowie dopuszczenia do udziału w czynnościach podejmuje prokurator w formie postanowienia, które musi zawierać uzasadnienie. Na postanowienie o odmowie nie przysługuje zażalenie.

Zobacz również serwis: Sprawy karne

Pokrzywdzony posiada prawo żądania dopuszczenia do każdej czynności dowodowej, przeprowadzanej przez policję lub prokuratora. Prokurator może odmówić dopuszczenia do udziału w danej czynności tylko ze względu na ważny interes śledztwa. Pokrzywdzony może się domagać przeprowadzenia takich czynności jak: przesłuchanie dodatkowych świadków, dokonanie oględzin miejsca, osób lub rzeczy albo powołanie biegłego.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Wydra

Specjalista w dziedzinie dotacji unijnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK