| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Praca > Renty > Renta socjalna > Wniosek o rentę socjalną

Wniosek o rentę socjalną

Renta socjalna przyznawana jest osobom, które ze względu na chorobę nie wypracowały stażu ubezpieczeniowego wymaganego do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Renta socjalna przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek o rentę socjalną wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o rentę socjalną składa się na urzędowym formularzu. Formularz dostępny jest w każdej jednostce ZUS. Można go również znaleźć na naszej stronie: Wzór wniosku o rentę socjalną.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z dołączoną do niego instrukcją, czytelnie i drukowanymi literami.

We wniosku należy podać wiele informacji. Należy podać dane personalne, dane adresowe. Określić, gdzie ma być przekazywana renta socjalna (na rachunek w banku czy do rąk przedstawiciela ustawowego) i korespondencja.

Wnioskodawca musi złożyć oświadczenie co do okoliczności, które mogą spowodować odmowę przyznania renty socjalnej lub mogą spowodować zawieszenie renty socjalnej. Osoba zainteresowana musi więc m.in. zaznaczyć fakt ewentualnego osiągania przychodu z tytułu działalności zarobkowej.

Wypełniający wniosek musi pamiętać, że konieczne jest jego podpisanie. Wniosek może także podpisać przedstawiciel ustawowy ubiegającego się o rentę.

Wniosek o rentę socjalną należy złożyć we właściwej dla miejsca zamieszkania lub pobytu jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku, kiedy osoba zainteresowana złoży wniosek w innej jednostce ZUS, wniosek nie zostanie odrzucony. Jednostka ZUS przekaże wniosek do placówki właściwej.

Osoba wnioskująca o rentę socjalną musi zgromadzić niezbędną dokumentacje, którą należy dołączyć do wniosku. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy. Do wniosku należy dołączyć w zależności od okoliczności:

  • zaświadczenie o okresie uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej,
  • zaświadczenie jednostki prowadzącej studia doktoranckie o okresie odbywania tych studiów,
  • zaświadczenie o okresie odbywania aspirantury naukowej,
  • zaświadczenie wydane przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne określające kwotę osiąganego przychodu oraz okres, na jaki została zawarta umowa, z tytułu której osiągany jest ten przychód,
  • zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego i o dacie zaprzestania ich pobierania,
  • zaświadczenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego określające powierzchnię użytków rolnych nieruchomości rolnej w rozumieniu kodeksu cywilnego,
  • uwierzytelnioną przez jednostkę organizacyjną zakładu lub kierownika ośrodka pomocy społecznej kopię dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie i przebywanie na terytorium RP cudzoziemców lub obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

Podstawa prawna: Ustawa o rencie socjalnej z dnia 27 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 135 poz. 1268, z późn. zm.)

reklama

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »