| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy rodzinne > Rozwody > Słownik > Małżeństwo

Małżeństwo

Małżeństwo jest trwałym związkiem mężczyzny i kobiety. Zawarcie małżeństwa następuje przez złożenie przez dwie osoby przeciwnej płci i stanu wolnego, zgodnego oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.

Małżeństwo to stosunek prawny, mający charakter osobisty, który łączy męża i żonę. Warunkami koniecznymi do zawarcia małżeństwa są: różna płeć narzeczonych, złożenie przez nich jednocześnie oświadczeń woli. Małżonkowie mogą zawrzeć związek małżeński przed uprawnionym podmiotem:

 • kierownikiem urzędu stanu cywilnego,
 • duchownym,
 • konsulem,
 • osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula (gdy narzeczeni przebywają za granicą).

Instytucję małżeństwa cechuje: monogamia oraz równość praw i obowiązków w stosunkach osobistych i majątkowych. Może być ono zawarte w formie świeckiej lub wyznaniowej. Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, co do zasady, powinny zostać złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków. Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły lat 18. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.

Małżeństwa nie może zawrzeć:

 • osoba ubezwłasnowolniona całkowicie,
 • osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym (w pewnych przypadkach sąd może jednak zezwolić jej na zawarcie małżeństwa),
 • osoba pozostająca już w związku małżeńskim,
 • przysposabiający i przysposobiony,
 • krewni w linii prostej, rodzeństwo, powinowaci w linii prostej (z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi).

Zawarcie małżeństwa nakłada na oboje małżonków prawa i obowiązki. Małżonkowie są obowiązani do:

 • wspólnego pożycia,
 • wzajemnej pomocy,
 • wierności,
 • współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli,
 • przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny - każdy według swoich sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych,
 • solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa, która obejmuje ich dorobek.

Małżeństwo ustaje w razie:

 • śmierci jednego z małżonków,
 • uznania jednego z małżonków za zmarłego,
 • orzeczenia rozwodu.

Małżeństwo może zostać unieważnione przez sąd. Sąd może też orzec separację między małżonkami.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

nazwa.pl

Usługodawca w zakresie rejestracji domen i usług hostingowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »