| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Dom > Umowa o roboty budowlane - WZÓR UMOWY

Umowa o roboty budowlane - WZÓR UMOWY

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o roboty budowlane


UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:

1. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ......................... zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,

oraz

2. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ......................... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


o następującej treści: 

§ 1

1. Zgodnie ze zleceniem Zamawiającego z dnia ................................ Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło pt. „Przebudowa hali magazynowej na halę produkcyjną – roboty elektryczne”.

2. Zlecenie Zamawiającego staje się integralną częścią umowy jako załącznik numer 1.

§ 2

Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi ............................. (.......................................) brutto.

§ 3

1. Zakres prac (robót)  Wykonawcy w ramach realizacji umowy określają projekty budowlano-wykonawcze nr ........................... oraz ................................................... z dnia ....................... tj.

a) instalacja zasilania elektrycznego urządzeń technologicznych,

b) adaptacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w hali produkcyjnej nr 1. 2.

2. Dla robót określonych w pkt 1a rozdzielnie R1, R2, R3 zostaną wykonane jako rozdzielnie typu ............................................... .

3. Projekty, o których mowa w ust. 1  stają się integralną częścią umowy jako załącznik numer 2 i 3.

§ 4

Wszelkie prace dodatkowe i zamienne nie objęte zakresem prac, o którym mowa w § 3 umowy realizowane będą przez Wykonawcę na podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego i odrębnej umowy, określającej termin realizacji oraz wynagrodzenie Wykonawcy.

§ 5

Określone w § 1 umowy roboty zostaną przez Wykonawcę wykonane w terminie .... miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 6

1. Zgodnie z właściwymi warunkami technicznymi Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace wynikające z zakresu niniejszej umowy w terminach umożliwiających realizację dzieła w terminie, o którym mowa  w § 5 umowy.

2. Szczegółowy harmonogram prac Wykonawcy zostanie uzgodniony przez przedstawicieli stron w terminie pięciu dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy. Obowiązek sporządzenia harmonogramu spoczywa na Wykonawcy. Brak sporządzenia harmonogramu lub nieuzgodnienie harmonogramu prac z przedstawicielem Zamawiającego uzasadnia wstrzymanie wypłaty Wykonawcy zaliczki, o której mowa w § 16 pkt 1 umowy.

3. Harmonogram prac, o którym mowa w ust. 2 staje się z chwilą podpisania przez strony integralną częścią umowy jako załącznik numer 4.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK