| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa pożyczki z przeniesieniem prawa własności na zabezpieczenie - WZÓR

Umowa pożyczki z przeniesieniem prawa własności na zabezpieczenie - WZÓR

W ramach umowy Pożyczkobiorca przenosi na Pożyczkodawcę własność określonych rzeczy, celem zabezpieczenia spłaty pożyczki. Pobierz bezpłatny wzór umowy


UMOWA POŻYCZKI  Z PRZENIESIENIEM

PRAWA WŁASNOŚCI NA ZABEZPIECZENIE

Umowa zawarta w dniu ....................................... w ..................................................... pomiędzy:

……………………………………….….… zamieszkałym w …........................... przy ul. .................................................... legitymującym się dowodem osobistym nr. ................................. , zwanym dalej Pożyczkodawcą,

 a

 ........................................................ zamieszkałym w ........................................ przy ul. ...........................................  legitymującym się dowodem osobistym nr. ...........……………, zwanym dalej Pożyczkobiorcą.


§ 1

Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie ………………….……. zł (słownie ……………………………………….) i  oświadcza, że przekazał Pożyczkobiorcy wyżej wymienioną kwotę w dniu dzisiejszym tj. ……...........……………………………………………. .

§ 2

Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić Pożyczkodawcy kwotę pożyczki do dnia ........................... roku,  wraz z odsetkami w wysokości .................. liczonymi za okres od dnia dzisiejszego do dnia, w którym ma nastąpić zwrot pożyczki.

§ 3

W razie opóźnienia w zwrocie pożyczki Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy odsetki w wysokości .................................... (słownie …………………………….…………………..) za każdy dzień zwłoki.

§ 4.

W celu zabezpieczenia spłaty długu wraz z odsetkami wynikającego z umowy pożyczki Pożyczkobiorca przenosi na rzecz Pożyczkodawcy prawo własności do  ......................................................................................................................................................................................................................, a Pożyczkodawca wyraża na to zgodę.

Pożyczkodawca zobowiązuje się do powrotnego przeniesienia prawa własności przedmiotu zabezpieczenia po dokonaniu przez dłużnika spłaty pożyczki wraz z odsetkami

§ 5

Opłaty skarbowe związane z niniejszą umową  jak i wszelkie opłaty związane z przeniesieniem własności przedmiotu zabezpieczenia jak również po zwrocie pożyczki opłaty związane z powrotnym przeniesieniem prawa własności do przedmiotu zabezpieczenia na Pożyczkobiorcę pokrywa Pożyczkobiorca.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7

Ewentualne spory, mogące powstać przy wykonywaniu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych.

§ 8

Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


                    …..………………………...                                         …………………………........
                               Pożyczkodawca                                                        Pożyczkobiorca    

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa pożyczki z przeniesieniem prawa własności na zabezpieczenie             

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK