| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa przelewu na zabezpieczenie - WZÓR UMOWY

Umowa przelewu na zabezpieczenie - WZÓR UMOWY

W umowie Cedent, któremu Cesjonariusz udzielił pożyczki, przelewa na niego wierzytelność, przysługującą mu od osoby trzeciej. Celem przelewu jest zabezpieczenie spłaty pożyczki.


UMOWA PRZELEWU NA ZABEZPIECZENIE

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:

1. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ......................... zwanym dalej Cedentem, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,

oraz

2. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ......................... zwanym dalej Cesjonariuszem, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


o następującej treści: 

§ 1

Strony oświadczają, że w dniu ....................................... została udzielona Cedentowi przez Cesjonariusza pożyczka pieniężna w wysokości ................ euro (.............................................), co w przeliczeniu na złote polskie wg średniego kursu euro z dnia zawarcia umowy pożyczki stanowi równowartość ................ zł (.....................................................................). Cedent oświadcza, że termin zwrotu pożyczki został przez strony określony na dzień .....................................

§ 2

1. Cedent  oświadcza, że przysługuje mu wierzytelność wobec ..................................., zwanego dalej dłużnikiem, z tytułu wykonanych przez Cedenta na jego rzecz robót budowlanych na podstawie umowy o roboty budowlane nr ........................ z dnia ............................. w wysokości .............................. zł (................................................................).

2. Cedent oświadcza, że wierzytelność, o której mowa w ust. 1, jest bezsporna co do zasady i co do wysokości, nie jest przedawniona, nie jest obciążona prawami osób trzecich, a w szczególności nie została zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, a jej przelewowi nie sprzeciwiają się zastrzeżenia umowne i właściwość zobowiązania.

§ 3

W celu zabezpieczenia zwrotu pożyczki w terminie określonym w § 1 Cedent przenosi na Cesjonariusza wierzytelność opisaną w § 2, a Cesjonariusz przelew przyjmuje.

§ 4

Cesjonariusz zobowiązuje się do korzystania z nabytej wierzytelności w granicach uzasadnionych zaspokojeniem jego wierzytelności z tytułu udzielonej Cedentowi pożyczki.

§ 5

Cedent zawiadomi dłużnika niezwłocznie o dokonanym przelewie. Cedent ma obowiązek zawiadomić dłużnika o tym, że ma obowiązek dokonać zapłaty na rzecz Cesjonariusza jeżeli otrzyma pisemne wezwanie Cesjonariusza do zapłaty.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Jakubowska-Gregier

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »