| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa przelewu na zabezpieczenie - WZÓR UMOWY

Umowa przelewu na zabezpieczenie - WZÓR UMOWY

W umowie Cedent, któremu Cesjonariusz udzielił pożyczki, przelewa na niego wierzytelność, przysługującą mu od osoby trzeciej. Celem przelewu jest zabezpieczenie spłaty pożyczki.


UMOWA PRZELEWU NA ZABEZPIECZENIE

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:

1. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ......................... zwanym dalej Cedentem, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,

oraz

2. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ......................... zwanym dalej Cesjonariuszem, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


o następującej treści: 

§ 1

Strony oświadczają, że w dniu ....................................... została udzielona Cedentowi przez Cesjonariusza pożyczka pieniężna w wysokości ................ euro (.............................................), co w przeliczeniu na złote polskie wg średniego kursu euro z dnia zawarcia umowy pożyczki stanowi równowartość ................ zł (.....................................................................). Cedent oświadcza, że termin zwrotu pożyczki został przez strony określony na dzień .....................................

§ 2

1. Cedent  oświadcza, że przysługuje mu wierzytelność wobec ..................................., zwanego dalej dłużnikiem, z tytułu wykonanych przez Cedenta na jego rzecz robót budowlanych na podstawie umowy o roboty budowlane nr ........................ z dnia ............................. w wysokości .............................. zł (................................................................).

2. Cedent oświadcza, że wierzytelność, o której mowa w ust. 1, jest bezsporna co do zasady i co do wysokości, nie jest przedawniona, nie jest obciążona prawami osób trzecich, a w szczególności nie została zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, a jej przelewowi nie sprzeciwiają się zastrzeżenia umowne i właściwość zobowiązania.

§ 3

W celu zabezpieczenia zwrotu pożyczki w terminie określonym w § 1 Cedent przenosi na Cesjonariusza wierzytelność opisaną w § 2, a Cesjonariusz przelew przyjmuje.

§ 4

Cesjonariusz zobowiązuje się do korzystania z nabytej wierzytelności w granicach uzasadnionych zaspokojeniem jego wierzytelności z tytułu udzielonej Cedentowi pożyczki.

§ 5

Cedent zawiadomi dłużnika niezwłocznie o dokonanym przelewie. Cedent ma obowiązek zawiadomić dłużnika o tym, że ma obowiązek dokonać zapłaty na rzecz Cesjonariusza jeżeli otrzyma pisemne wezwanie Cesjonariusza do zapłaty.

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK