| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie - WZÓR UMOWY

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie - WZÓR UMOWY

Umowa ta stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu bankowego. Przewłaszczający przenosi na własność Banku określone rzeczy ruchome, w ramach zabezpieczenia kredytu bankowego.

3. Na postawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939) Przewłaszczający poddaje się egzekucji wydania rzeczy będącej przedmiotem przewłaszczenia na pierwsze żądanie Banku, celem pełnego zaspokojenia wierzytelności Banku zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§ 3

1. Bank zobowiązuje się do niezbywania i niedociążania przewłaszczonych rzeczy do upływu terminu spłaty kredytu, określonego w umowie kredytowej, o której mowa w § 1 ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień § 6.

2. Bank zobowiązuje się do korzystania z praw własności nabytych rzeczy w sposób nie wykraczający poza granice uzasadnione zabezpieczeniem udzielonego kredytu.

§ 4

1. Przewłaszczający zatrzymuje przewłaszczone rzeczy w swoim władaniu w charakterze biorącego w użyczenie. Może on ich używać wyłącznie w sposób odpowiadający ich właściwościom i zgodnie z przeznaczeniem, w sposób wykluczający utratę ich wartości ponad normalne zużycie eksploatacyjne.

2. Przewłaszczający jest odpowiedzialny wobec Banku za zachowanie rzeczy w należytym stanie, umożliwiającym zaspokojenie z niej roszczeń Banku.

3. Przewłaszczający ma prawo do pobierania pożytków cywilnych i prawnych.

4. Bez zgody Banku Przewłaszczający nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania oraz nie może jej sprzedawać ani obciążać.

5. Przewłaszający ponosi wszelkie koszty i ciężary, w tym publicznoprawne, związane z posiadaniem przewłaszczonych rzeczy.

6. Przewłaszczający zobowiązuje się umożliwić Bankowi, na każde jego żądanie, zbadanie stanu przedmiotu przewłaszczenia, pod rygorem wypowiedzenia kredytu.

7. Przewłaszczający zobowiązany jest do ubezpieczenia przewłaszczonych rzeczy od wszelkich ryzyk.

§ 5

Jeżeli kredyt wraz z odsetkami, prowizją i innymi kosztami Banku zostanie spłacony w terminie określonym w umowie kredytowej, Bank zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia własności przewłaszczonych rzeczy w terminie siedmiu dni  od dnia spłaty kredytu.

§ 6

1. W przypadku niewywiązywania się z harmonogramu spłat, o którym mowa w § 1 ust. 2  Bank może wezwać pisemnie Przewłaszczającego do wydania przedmiotu przewłaszczenia w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Bank może zażądać wydania tylko niektórych rzeczy przewłaszczonych według swego uznania i wyboru.

3. Podjęcie przez Bank decyzji o sprzedaży rzeczy przewłaszczonej, powoduje wygaśnięcie zobowiązania Przewłaszczającego “z tytułu nie spłaconego kredytu wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi z nim związanymi, do wysokości ceny uzyskanej w wyniku sprzedaży rzeczy przewłaszczonej w drodze publicznej licytacji lub przetargu. W pozostałym zakresie, odsetki i pozostałe koszty naliczane są stosownie do postanowień umowy kredytu.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Jaszczak

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK