| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa leasingu - WZÓR UMOWY

Umowa leasingu - WZÓR UMOWY

Umowa leasingu jest finansową alternatywą dla kredytu. W jej ramach leasingobiorca otrzymuje do używania przedmiot umowy, w zamian za comiesięczne raty leasingowe.

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, uważana jest za dokonaną w momencie uznania rachunku bankowego Leasingodawcy.

4. W przypadku opóźnień w realizacji opłat Leasingodawca naliczać będzie odsetki ustawowe zwłoki od należnej kwoty.

5. W dniu zawarcia niniejszej umowy Leasingobiorca wpłaca kaucję w wysokości ................ (słownie: .................................................) złotych.

§ 5

1. Ryzyko przypadkowej utraty przedmiotu leasingu, jego zniszczenia lub uszkodzenia obciąża Leasingobiorcę.

2. Leasingobiorca w razie utraty lub zniszczenia przedmiotu leasingu jest zobowiązany do spłaty pozostałych rat leasingowych zgodnie z harmonogramem oraz pokrycia szkody Leasingodawcy poprzez zapłatę kary umownej w wysokości ..................... (słownie: ....................................................................) złotych.

3. Leasingobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie przedmiotu leasingu będące następstwem jego prawidłowego użytkowania.

4. Leasingobiorca jest zobowiązany sprawować należytą pieczę nad przedmiotem leasingu, w szczególności zaś dokonywać bieżących przeglądów, konserwacji i napraw.

5. Koszty bieżącej eksploatacji, przeglądów technicznych i gwarancyjnych oraz ewentualnie podatku od środków transportowych ponosi Leasingobiorca.

6. Dokonane przez Leasingobiorcę ulepszenia w przedmiocie leasingu nie uprawniają Leasingobiorcy do rekompensat.

7. Leasingodawca ma prawo kontroli sposobu używania przedmiotu leasingu przez Leasingobiorcę.

§ 6

W przypadku wypowiedzenia umowy przez Leasingodawcę, przy zachowaniu warunków wypowiedzenia umowy zgodnie z warunkami ogólnymi umowy leasingu, Leasingobiorca zezwala Leasingodawcy na podjęcie wszelkich działań prawnych mających na celu odzyskanie przedmiotu leasingu oraz ponosi koszty tego działania.

§ 7

Tytułem zabezpieczenia płatności opłat Leasingobiorca wystawia weksel gwarancyjny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 8

Leasingodawca może rozwiązać niniejszą umowę przez jej wypowiedzenie w terminie ............. dni, w wypadku gdy:

1) Leasingobiorca w sposób rażący narusza postanowienia niniejszej umowy,

2) Leasingobiorca dokona, bez zgody Leasingodawcy, istotnych zmian lub przeróbek przedmiotu leasingu.

§ 9

1. Po zakończeniu okresu leasingu Leasingobiorcy – pod warunkiem wywiązania się ze wszelkich zobowiązań względem Leasingodawcy – przysługuje prawo zakupu przedmiotu leasingu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia niniejszej umowy, za kwotę odpowiadającą jego wartości końcowej, tj. ....................... (słownie: ....................................................................) złotych.

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK