| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa leasingu finansowego - WZÓR UMOWY

Umowa leasingu finansowego - WZÓR UMOWY

Umowa leasingu jest alternatywa dla kredytu. Pobierz bezpłatny wzór umowy leasingu finansowego.

§ 16

Strony ustalają następujące kary umowne:

1) za niewydanie przedmiotu leasingu przez Leasingodawcę w terminie umownym – ........... % za każdy dzień zwłoki,

2) za niezwrócenie przedmiotu leasingu przez Leasingobiorcę w terminie wynikającym z umowy – ............. % za każdy dzień zwłoki.

§ 17

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 19

Spory mogące wyniknąć między stronami w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd ......................................

§ 20

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
           Leasingodawca                         Leasingobiorca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa leasingu finansowego

reklama

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »