| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa o prowadzenie rachunku bieżącego - WZÓR

Umowa o prowadzenie rachunku bieżącego - WZÓR

Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego bieżącego oraz do przechowywania jego środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych na jego zlecenie.

§ 4

Posiadacz rachunku zobowiązuje się zawiadomić Bank o otwarciu w innym banku rachunku bieżącego lub pomocniczego oraz o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku.

§ 5

Bank realizuje wyłącznie dyspozycje Posiadacza rachunku podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami pieniężnymi wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

§ 6

1. Środki na rachunku oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, ogłaszanej przez Bank.

2. W dniu podpisania niniejszej umowy stopa oprocentowania, o której mowa w ust. 1 wynosi ...................% w skali roku.

3. Odsetki na rachunku kapitalizowane są w okresach miesięcznych.

§ 7

1. Za prowadzenie rachunku oraz za wykonywanie dyspozycji Posiadacza rachunku, a także za przesłanie wyciągów bankowych Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokości określonej w „Tabeli opłat i prowizji Banku”, która stanowi integralną część umowy.

2. O wszelkich zmianach w tabeli opłat i prowizji Bank zobowiązuje się poinformować posiadacza rachunku pisemnie listem  wysłanym na 7 dni przed datą wejścia zmiany w życie.

3. Prowizje i opłaty Bank pobierać będzie z rachunku bezgotówkowo w ostatnim dniu miesiąca (dotyczy opłaty za prowadzenie rachunku) lub w dniu wykonania dyspozycji (w pozostałych przypadkach).

4. Posiadacz rachunku oświadcza, iż otrzymał tekst Tabeli, o której mowa w ust. 1, i przyjmuje ją do wiadomości.

§ 8

1. Bank sporządzać będzie wyciągi bankowe z uwzględnieniem aktualnego salda w okresach ........................................................

2. Posiadacz rachunku zobowiązuje się do odbierania wyciągów, o których mowa w ust.1 osobiście przez upoważnionych przedstawicieli w siedzibie Banku.

§ 9

W razie zmiany treści Regulaminu, o którym mowa w § 1 ust. 3 oraz „Tabeli opłat i prowizji”, o której mowa w § 7 ust. 1, Posiadacz rachunku  jest związany wprowadzonymi zmianami, o ile nie wypowie niniejszej umowy w ciągu .............. dni od daty doręczenia mu powiadomienia o zmianach.

§ 10

1. Umowa niniejsza zawarta została na czas nieoznaczony.

2. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym strona doręczyła drugiej stronie wypowiedzenie.

3. Bank może wypowiedzieć niniejszą umowę, tylko z ważnych przyczyn.

4. Z dniem rozwiązania umowy, następuje zamknięcie rachunku. W terminie ......... dni od tej daty, Posiadacz rachunku zobowiązany jest pobrać środki pozostałe na rachunku lub zadysponować nimi w inny sposób.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK