| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa zastawu rzeczy - WZÓR UMOWY

Umowa zastawu rzeczy - WZÓR UMOWY

Umowa zastawu stanowi jeden ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Dzięki niej wierzyciel może zaspokoić z rzeczy ruchomej dłużnika z pierwszeństwem względem innych osób.

3. W czasie trwania umowy Zastawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia AC, przy czym deklarowana przez Zastawcę wartość przedmiotu zastawu nie może być niższa niż jego wartość rynkowa.

4. Zastawca zobowiązany jest do udostępnienia Zastawnikowi przedmiotu zastawu w celu zbadania jego stanu. Badanie stanu pojazdu zostanie przeprowadzone w stacji kontroli pojazdów wskazanej przez Zastawnika. O terminie i miejscu badania Zastawca zostanie zawiadomiony na piśmie na co najmniej ....... dni przed planowanym badaniem. Z badania sporządza się pisemny protokół, który podpisuje osoba przeprowadzająca badanie.

5. W przypadku stwierdzenia, że Zastawca korzysta z przedmiotu zastawu w sposób sprzeczny z zasadą społeczno-gospodarczego przeznaczenia, a w szczególności przez niewłaściwą lub nadmierną eksploatację niszczy, uszkadza, dewastuje samochód lub w inny sposób obniża jego wartość w sposób przekraczający normalne zużycie, Zastawnik może żądać przeniesienia posiadania pojazdu na wskazaną przez siebie osobę.  W takim przypadku Zastawnik wskaże Zastawcy na piśmie miejsce i termin przekazania samochodu.

§ 4

W przypadku zbycia przedmiotu zastawu Zastawca ma obowiązek poinformować nabywcę o obciążeniu go prawem zastawu.

§ 5

W przypadku nie zapłacenia Zastawnikowi ceny sprzedaży w terminie określonym w § 1 zaspokojenie jego roszczeń nastąpi według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym. 

§ 6

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą się starały załatwić w drodze polubownej.

2. W przypadku niemożności załatwienia sporu w wskazany w ust. 1 sposób sądem miejscowo właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd siedziby Zastawnika.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
             Zastawnik                                   Zastawca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa zastawu rzeczy

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK