| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Kto może żądać ujawnienia tajemnicy bankowej?

Kto może żądać ujawnienia tajemnicy bankowej?

Tajemnica bankowa jest dobrem osobistym każdego człowieka, jednakże są sytuacje, w których bank musi ją ujawnić. Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej może nastąpić wyłącznie na wniosek ściśle określonych prawem bankowym podmiotów.

Czym jest tajemnica bankowa?

Tajemnica bankowa obejmuje wszystkie informacje, które dotyczą czynności bankowej. Chodzi tu o informacje uzyskane zarówno podczas negocjacji, jak i podczas zawierania oraz realizacji umowy. Warto zwrócić uwagę na to, że prawo do ochrony informacji dotyczącej każdego człowieka zagwarantowane zostało w art. 47 Konstytucji RP. Z kolei w art. 23 Kodeksu cywilnego objęte ochroną prawa cywilnego zostały dobra osobiste człowieka. Dobrami osobistymi są wszelkie prawa niemajątkowe, ściśle związane z osobą fizyczną. Ponadto prawa te są niezbywalne oraz skuteczne w stosunku do innych osób. Powstanie tajemnicy bankowej zawsze jest ściśle związane z osobą, której tajemnica dotyczy. Tajemnica bankowa powinna być uznawana za dobro osobiste niewyszczególnione w art. 23 k.c.

Zobowiązane do zachowania tajemnicy bankowej są osoby w nim zatrudnione oraz bank. Ponadto muszą ją zachować osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe.

Są jednak sytuacje, w których tajemnica bankowa może zostać ujawniona. W Prawie bankowym określony jest zamknięty katalog zwolnień z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej. Zwolnienie podmiotowe z obowiązku zachowania tajemnicy przewidziane jest w art. 105 ust. 2 Pr. bank.

Zobacz też: Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank

Informacje stanowiące tajemnicę bankową mogą zostać udostępnione na żądanie:

 • Komisji Nadzoru Finansowego;
 • Sądu lub prokuratora;
 • Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;
 • Prezesa Najwyższej Izby Kontroli;
 • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
 • Biegłego rewidenta;
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich posiadających pisemne upoważnienie funkcjonariuszy lub żołnierzy;
 • Komornika sądowego;
 • Wydawców instrumentów płatniczych niebędących bankami;
 • Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 • koordynatora w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru uzupełniającego nad konglomeratem finansowym w rozumieniu ustawy o nadzorze uzupełniającym;
 • Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 • właściwej władzy nadzorczej;
 • Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • Organu Służby Celnej;
 • Funduszu oraz podmiotu, za pośrednictwem, którego realizowane będą wypłaty środków gwarantowanych (przetwarzającego dane osobowe deponentów w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym);
 • administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego;
 • krajowego administratora;
 • Rzecznika Finansowego;
 • lustratorów związków rewizyjnych zrzeszających banki spółdzielcze na podstawie umowy zawartej z bankiem spółdzielczym;
 • Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Udostępnienie tych informacji odbywa się w wypadkach określonych w ustawie Prawo bankowe oraz w innych ustawach (np. w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych). I tak na przykład sąd albo prokuratura może żądać ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę bankową w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Warunkiem jest to, że postępowanie toczy się przeciwko osobie fizycznej, która jest stroną umowy zawartej z bankiem, w zakresie informacji dotyczących tej osoby.  Sąd może także żądać ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę bankową w związku z toczącym się postępowaniem spadkowym, o podział majątku między małżonkami, o alimenty lub a rentę o charakterze alimentacyjnym.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK