| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Inne umowy > Umowa rozwiązująca - WZÓR UMOWY

Umowa rozwiązująca - WZÓR UMOWY

Na mocy odrębnej umowy strony mogą za obopólnym porozumieniem rozwiązań poprzednio obowiązującą umowę. Dochodzi do tego na podstawie umowy rozwiązującej.

Umowa rozwiązująca

zawarta w ………………………………… (miejscowość), dnia ……………………………………

189,00 złKodeksowe umowy handlowe

pomiędzy:

…………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałą/ym w ……………………….. (miejscowość), przy ul. ………………………………… (nazwa ulicy i numer domu), legitymującą/ym się dowodem osobistym …………………….. (numer i seria dowodu osobistego), wydanym przez ………………………………………………………….. (organ wydający),

zwaną/ym dalej ……………………………………,

a

…………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałą/ym w ……………………….. (miejscowość), przy ul. ………………………………… (nazwa ulicy i numer domu), legitymującą/ym się dowodem osobistym …………………….. (numer i seria dowodu osobistego), wydanym przez ……………………………………………………. (organ wydający),

zwaną/ym dalej …………………………………………. .

§ 1

Strony postanawiają zgodnie rozwiązać zawartą między sobą umowę ……………………………….. (nazwa umowy), zawartą dnia ………………………………………………. (data), w ………………………………….. (miejscowość).

§ 2

Wskazana w § 1 umowa ulega rozwiązaniu z dniem podpisania niniejszej umowy.

§ 3

Wszelkie roszczenia wynikające z umowy wskazanej w § 1, powstałe przed dniem rozwiązania, zostaną zaspokojone w terminie ………………… dni od zawarcia niniejszej umowy.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.........................................                                                                 ….........................................

                podpis                                                                                                 podpis

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa rozwiązująca

avatar

2012-01-30 15:38 Zgłoś

mam pytanie, jeśli podpiszę taką umowę wypowiedzenia to można potem zapisać się do Przędu Pracy?

avatar

2012-01-30 15:38 Zgłoś

mam pytanie, jeśli podpiszę taką umowę wypowiedzenia to można potem zapisać się do Przędu Pracy?

HITY INFORU

TERMINARZ

LIP24
TydzieńPWŚCPSN
2730123456
2878910111213
2914151617181920
3021222324252627
3128293031010203

Ostatnio na forum

zobacz więcej »

Narzędzia

Eksperci infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem Infor.pl »