| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Inne umowy > Umowa rozwiązująca - WZÓR UMOWY

Umowa rozwiązująca - WZÓR UMOWY

Na mocy odrębnej umowy strony mogą za obopólnym porozumieniem rozwiązań poprzednio obowiązującą umowę. Dochodzi do tego na podstawie umowy rozwiązującej.

Umowa rozwiązująca

zawarta w ………………………………… (miejscowość), dnia ……………………………………

pomiędzy:

…………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałą/ym w ……………………….. (miejscowość), przy ul. ………………………………… (nazwa ulicy i numer domu), legitymującą/ym się dowodem osobistym …………………….. (numer i seria dowodu osobistego), wydanym przez ………………………………………………………….. (organ wydający),

zwaną/ym dalej ……………………………………,

a

…………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałą/ym w ……………………….. (miejscowość), przy ul. ………………………………… (nazwa ulicy i numer domu), legitymującą/ym się dowodem osobistym …………………….. (numer i seria dowodu osobistego), wydanym przez ……………………………………………………. (organ wydający),

zwaną/ym dalej …………………………………………. .

§ 1

Strony postanawiają zgodnie rozwiązać zawartą między sobą umowę ……………………………….. (nazwa umowy), zawartą dnia ………………………………………………. (data), w ………………………………….. (miejscowość).

§ 2

Wskazana w § 1 umowa ulega rozwiązaniu z dniem podpisania niniejszej umowy.

§ 3

Wszelkie roszczenia wynikające z umowy wskazanej w § 1, powstałe przed dniem rozwiązania, zostaną zaspokojone w terminie ………………… dni od zawarcia niniejszej umowy.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.........................................                                                                 ….........................................

                podpis                                                                                                 podpis

Polecamy: Kodeks pracy 2017 – Praktyczny komentarz z przykładami

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa rozwiązująca

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Godlewska

Prawnik, aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK