| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Umowa sprzedaży komisowej - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży komisowej - WZÓR UMOWY

Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym.


UMOWA SPRZEDAŻY KOMISOWEJ

Zawarta w dniu ………………….. (data zawarcia umowy) w ……………………… (miejscowość), pomiędzy:

 ………………………….. (imię i nazwisko komisanta), synem …………………… (imię ojca) i …………………. (imię matki), zamieszkałym w………………… (miejscowość), legitymującym się dowodem osobistym seria………….. (seria dowodu osobistego), numer…………………… (numer dowodu osobistego), prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą……………….. (firma komisanta), wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez…………………….. (organ prowadzący ewidencję), pod numerem…………………………….. (numer wpisu) nazywaną dalej KOMISANTEM

a

……………………………… (imię i nazwisko sprzedawcy) synem/ córką ……………… (imiona rodziców) zamieszkałym w …………………… (miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania) legitymującym się dowodem osobistym …………….……….. (seria i numer dowodu osobistego) nazywanym dalej KOMITENTEM


§1

Komisant, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zobowiązuje się do sprzedaży na zasadach komisu otrzymanych od komitenta przedmiotów:

  1.  ……………………………………………, (przedmioty oddane w komis)
  2.  ……………………………………………, (przedmioty oddane w komis)
  3.   ..…………………………………………. (przedmioty oddane w komis)

§2

Komitent oświadcza, że oddane w komis rzeczy stanowią jego własność i nie posiadają wad fizycznych i prawnych.

§3

1. Cenę sprzedaży przedmiotów opisanych w umowie strony ustalają na:

  1. ……………………….- ……… zł
  2. ……………………….-………..zł
  3. ……………………….-………..zł

2. Komisant może sprzedać przedmioty po cenach wyższych. Nie może jednak stosować cen, które hamowałyby sprzedaż i naruszały interesy komitenta.

§4

1. Komitent zobowiązuje się zapłacić komisantowi prowizję wysokości …………… (wysokość prowizji w procentach) % ceny sprzedaży.

2. Prowizja będzie płatna przy wypłacaniu komitentowi ceny w gotówce.

§5

Komitent może obniżyć ustalone w §3 ceny o ……….. (wysokość w procentach) % w wypadku gdyby nie sprzedał, określonych w §1 przedmiotów w ciągu …………. (ilość miesięcy) miesięcy.

§6

1. W razie niesprzedania przedmiotów w ciągu ……………. (ilość miesięcy) miesięcy komisant wezwie komitenta do odbioru przedmiotów w ciągu …………….. (ilość dni) dni. 

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przybył

Doradca podatkowy www.mp-consulting.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK