| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Umowa sprzedaży na próbę - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży na próbę - WZÓR UMOWY

Strony umowy sprzedaży mogą umówić się co do sprzedaży na próbę. W braku oznaczenia w umowie terminu próby lub zbadania rzeczy sprzedawca może wyznaczyć kupującemu odpowiedni termin.


UMOWA SPRZEDAŻY NA PRÓBĘ

zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:

......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Sprzedawcą,

a

......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................, reprezentowaną przez:

...........................................,


..........................................., zwaną dalej Kupującym.


§ 1

1. Sprzedawca sprzedaje a Kupujący nabywa samochodowy zestaw głośnomówiący  do telefonu komórkowego, marki ........................... model ..................................

2. Sprzedawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wydaje Kupującemu określony w ust.1 przedmiot sprzedaży na próbę, celem zbadania przez Kupującego jego właściwości i pożądanej przydatności do użytku.

3. Jeżeli Kupujący uzna, że przedmiot sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 jest dobry (tj. odpowiada jego wymaganiom), przedmiot ten przechodzi na własność Kupującego.

4. Okres próby, o której mowa ust. 2 wynosi ........................... dni od daty wydania przedmiotu Kupującemu.

§ 2

Kupujący może zwrócić przedmiot niniejszej umowy Sprzedawcy przed upływem okresu próby bez podania przyczyny.

§ 3

Cenę sprzedaży strony ustalają na kwotę ....................................... (słownie .....................................................................) złotych.

§ 4

1. Jeżeli Kupujący uzna, że przedmiot sprzedaży odpowiada jego wymaganiom, złoży Sprzedawcy stosowne oświadczenie. W tym przypadku zobowiązany jest on wraz z oświadczeniem uiścić umówioną cenę sprzedaży, o której mowa w § 3.

2. Jeżeli Kupujący nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust.1 do końca okresu próby, o którym mowa w § 1 ust. 4 uważa się, że uznał on przedmiot sprzedaży za odpowiadający jego wymaganiom.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 Kupujący zobowiązany jest uiścić cenę sprzedaży, o której mowa w § 3 najpóźniej następnego dnia, po upływie okresu próby, o którym mowa w § 1 ust. 4.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
               Sprzedawca                               Kupujący

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa sprzedaży na próbę

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Jeznach

Przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem na rynkach międzynarodowych. Inżynier mechanik, doktor ekonomii. W 1981 roku wyjechał z Polski. Przez długie lata mieszkał w Hamburgu i w Moskwie. Po około 10 latach pracy na odpowiedzialnych stanowiskach dla międzynarodowych korporacji (np. dyrektor przedstawicielstwa BMW w Moskwie), od ponad 25 lat prowadzi własne przedsiębiorstwa, kilku firm handlowych (w Niemczech, w Polsce i Rosji), a także firmę konsultacyjną z siedzibą w Moskwie. Po rosyjskim kryzysie walutowym 1998 musiał zamknąć większość swoich firm, ale obecnie jego przedsiębiorstwo znowu kwitnie. W ostatnich latach styl zarządzania firmą znacznie się zmienił. Zrezygnowano ze struktury hierarchicznej, współpraca opiera się na zaufaniu, wykorzystuje potencjał wszystkich pracowników. Po ponad 30 latach życia poza krajem mieszka obecnie w Warszawie. Swój czas zawodowy dzieli między pracę jako prezes spółki handlowej GERSO GmbH (Niemcy), która w ubiegłym roku świętowała swój 25-letni jubileusz, a pracę jako coach, mentor i inspirator. Jest autorem dwóch książek „Sztuka życia“ oraz „Szef, który ma czas“.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK