| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Postanowienia ogólne > Pracowniczy kontrakt menedżerski - WZÓR UMOWY

Pracowniczy kontrakt menedżerski - WZÓR UMOWY

Kontrakt menedżerski to powszechnie stosowana forma zatrudnienia kadry menedżerskiej w spółkach.

Pracowniczy kontrakt menedżerski zawarty w dniu 13.04.2008 r. w Poznaniu pomiędzy:

1. Polinvest spółka z o.o., z siedzibą w Poznaniu ul. Głównej 8, zwaną dalej Spółką, reprezentowaną przez:

1) Kazimierza Boronia – Prezesa zarządu,
2) Justynę Zapolską – Członka zarządu,

a

2. Michał Olszewski, zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Dworcowej 4 m. 78, legitymującym się dowodem osobistym, zwanym dalej Zarządcą.
o następującej treści:

§ 1.

Spółka powierza, a Zarządca zobowiązuje się do kierowania i prowadzenia spraw Oddziału Spółki usytuowanego w Poznaniu przy ul. Józefa Piłsudskiego 12, na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§ 2.

Do obowiązków Zarządcy należy w szczególności:
1) kierowanie oddziałem Spółki i reprezentowanie go w granicach określonych w pełnomocnictwie wystawionym Zarządcy przez Zarząd Spółki, którego kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2) wytyczanie strategii działania oddziału oraz opracowywanie i przekazywanie zasadniczych kierunków rozwoju,
3) zapewnienie rzetelnego i efektywnego systemu planowania,
4) zapewnienie efektywnej i racjonalnej organizacji pracy oddziału, poprzez wdrażanie właściwych struktur i procesów, prowadzenie efektywnego zarządzania i zapewnienie należytej obsługi klientów,
5) zarządzanie zasobami ludzkimi w oddziale w sposób zapewniający ich odpowiednią jakość, właściwą obsadę kadrową i ciągłość kadr o odpowiednich kompetencjach,
6) zapewnienie ciągłego i sprawnego funkcjonowania oddziału, w tym właściwych warunków pracy, sprawnego zaplecza informatycznego i bezpieczeństwa informacji oraz ogólnego bezpieczeństwa pracy oddziału,
7) zapewnienie realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontów i modernizacji oddziału,
8) kształtowanie poprawnych relacji z otoczeniem Spółki i jej klientami strategicznymi,
9) nadzór nad działalnością marketingową i promocyjną oddziału,
10) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w granicach udzielonego pełnomocnictwa,
11) koordynowanie i nadzór nad działalnością oddziału.

§ 3.

1. Zarządca wykonuje swoje obowiązki w pełnym wymiarze czasu pracy
2. Zarządca powinien wykonywać swoje obowiązki w czasie, w jakim wymaga tego dobro Spółki, z uwzględnieniem obowiązujących norm czasu pracy i gwarancji w zakresie wypoczynku.
3. Wykonywanie obowiązków Zarządcy powinna cechować należyta staranność i dbałość o interesy Spółki.

§ 4.

1. Zarządcy przysługuje, za wykonywane na rzecz Spółki czynności, wynagrodzenie miesięczne w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

2. Zarządcy przysługuje również premia kwartalna w wysokości jednego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. Premia wypłacana będzie cztery razy do roku wraz z wynagrodzeniem na koniec każdego kwartału.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wypłacane nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które przysługuje, na podstawie wcześniejszej faktury wystawionej przez Zarząd Spółki.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie podwyższane raz w roku - tj. 1 marca roku następnego o średnioroczny wskaźnik stopy inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

5. Pierwsza podwyżka wynagrodzenia będzie miała miejsce 13.10.2008 r.

reklama

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Chajec, Don-Siemion & Żyto Kancelaria Prawna

Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto jest zespołem wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin prawa i biznesu, charakteryzujących się praktycznym, pro-biznesowym podejściem i umiejętnością sprawnego działania, współpracujących ze sobą w biurach w Warszawie, Krakowie i Łodzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »