| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Praca > Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy - WZÓR UMOWY

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy - WZÓR UMOWY

Na podstawie takiej umowy pracownik, nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność, przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. W zamian otrzyma odszkodowanie.


Umowa o zakazie konkurencji

po ustaniu stosunku pracy

zawarta w dniu ………………………. (data zawarcia umowy) r. w ………………… (miejsce zawarcia umowy) pomiędzy:

1. ……………………………… (nazwa pracodawcy) z siedzibą przy ul…………..…….. (nazwa ulicy i numer domu) w …………………… (miejscowość),  zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowane przez …………………………………………….. (imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji pracodawcy)

a

2. Panem/ Panią ………………………… (imię i nazwisko pracownika), zamieszkałym przy ul. …………………  (nazwa ulicy i numer domu) w …………….. (miejscowość), zwanym dalej Pracownikiem.

o następującej treści:

§ 1

1.      Pracownik zobowiązuje się po ustaniu stosunku pracy u Pracodawcy nie prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do prowadzonej przez niego działalności, polegającej na świadczeniu usług finansowych i rachunkowych. Za działalność konkurencyjną uważane będą następujące czynności:

-         prowadzenie przedsiębiorstwa we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej,

-         pozostawanie w stosunku spółki prowadzącej zbliżoną działalność wobec Pracodawcy,

-         występowanie w charakterze agenta, pełnomocnika, czy prokurenta podmiotów konkurencyjnych.

2.      Pracownik zobowiązuje się ponadto nie świadczyć pracy w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło lub na innej podstawie, na rzecz jakiegokolwiek podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy.

§ 2

1.      Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, o których dowiedział w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków pracowniczych, a których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę.

2.      W szczególności Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących organizacji pracy oraz działalności usługowej Pracodawcy, a także wszelkich poufnych danych dotyczących jego klientów.

§ 3

1.      Zakaz konkurencji, określony w § 1 i 2, obowiązywać będzie Pracownika przez okres …………. (okres na który podpisana jest umowa) lat od ustania stosunku pracy.

2.      Pracownikowi przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji odszkodowanie w wysokości  ………….. zł (słownie: …………………. złotych) miesięcznie, płatne ostatniego dnia każdego miesiąca trwania zakazu

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Michał Tchórzewski

Kierownik działu audytów SmartConsulting

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »