| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Praca > Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy - WZÓR UMOWY

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy - WZÓR UMOWY

Na podstawie takiej umowy pracownik, nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Zakaz ustaje po rozwiązaniu stosunku pracy, chyba,że strony spisały odrębną umowę.


Umowa o zakazie konkurencji
w czasie trwania stosunku pracy

zawarta w dniu ……………….  (data zawarcia umowy) r. w ………………… (miejsce zawarcia umowy) pomiędzy:

1. …………………………… (nazwa pracodawcy) z siedzibą przy ul. …………………. (nazwa ulicy i numer domu) w ………………… (miejscowość)  zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez ……………………………..  (dane osoby upoważnionej do reprezentacji)

a

2. ………………………… (imię i nazwisko pracownika), zamieszkałym przy ul. ………………………  (nazwa ulicy i numer domu) w ………………… (miejscowość), zwanym dalej Pracownikiem.

o następującej treści:

§ 1

1.      Pracownik zobowiązuje się w okresie zatrudnienia u Pracodawcy nie prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Pracodawcę, dotyczącej wykonywania usług finansowych i rachunkowych. Za działalność konkurencyjną uważane będą następujące czynności:

-          prowadzenie przedsiębiorstwa we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej,

-          pozostawanie w stosunku spółki prowadzącej zbliżoną działalność wobec Pracodawcy,

-          występowanie w charakterze agenta, pełnomocnika, czy prokurenta podmiotów konkurencyjnych)

2.      Pracownik zobowiązuje się ponadto, przez okres określony w ust. 1, nie świadczyć pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub na jakiejkolwiek innej podstawie, na rzecz jakiegokolwiek podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy.

§ 2

1.      Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i informacji, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków, a w stosunku do których Pracodawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę.

2.      W szczególności Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących stosowanej przez Pracodawcę organizacji pracy oraz sposobu prowadzenia działalności usługowej, a także wszelkich poufnych danych dotyczących jego klientów.

§ 3

1.      W razie niewykonania przez Pracownika obowiązków określonych w niniejszej umowie, Pracodawca może dochodzić od niego naprawienia poniesionej szkody na zasadach określonych w art. 114-122 kodeksu pracy.

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK