| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Samochód > Umowa zastawu samochodu - WZÓR UMOWY

Umowa zastawu samochodu - WZÓR UMOWY

Pobierz bezpłatny wzór umowy. W umowie ustanawiającej zastaw zastawnik ustanawia ograniczone prawo rzeczowe na samochodzie. Przy czym nie musi on być właścicielem tej ruchomości.


Umowa zastawu

Zawarta w dniu ………………….. (data)  w ……………………… (miejscowość), pomiędzy:

1. ………………………….. (imię i nazwisko przewoźnika), synem …………………… (imię ojca) i …………………. (imię matki), zamieszkałym w………………… (miejscowość), legitymującym się dowodem osobistym seria………….., numer……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą……………… (nazwa działalności gosp.), wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez…………………….. (nazwa organu), pod numerem…………………………….. nazywaną dalej ZASTAWCĄ

a

2………………………………. (imię i nazwisko najemcy), synem ……………………. (imię ojca) i ………………….. (imię matki), zamieszkałym w ……………………………… (miejscowość), legitymującym się dowodem osobistym seria……………., numer …………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą………………………..(nazwa działalności gosp.), wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez……………………………………..(nazwa organu) pod numerem……………………………, nazywanym dalej ZASTAWNIKIEM


§ 1

W celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnej Zastawnika w wysokości .............................. (kwota liczbą i słownie) powstałej na mocy umowy ……………………………………………………………………... (określenie umowy – np. pożyczki plus ewentualnie numer umowy u danego przedsiębiorcy)  z ............................. (data), Zastawca obciąża prawem zastawu na rzecz Zastawnika .........................  (dokładne określenie cech obciążonej rzeczy) o wartości ………………………..…………. (kwota liczbą i słownie).

§ 2

Zastawca oświadcza, że przedmiot zastawu stanowi jego wyłączną własność, znajduje się w jego swobodnej i wyłącznej dyspozycji i nie jest obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.

§ 3

Jednocześnie z zawarciem umowy Zastawca oddaje Zastawnikowi w posiadanie przedmiot zastawu określony w § 1.

§ 4

Zastaw zabezpiecza wszelkie roszczenia związane z zabezpieczoną umową, w szczególności kwotę główną, odsetki oraz koszty postępowania.

§ 5

Zastawnik będzie pobierać pożytki, które przynosi obciążona rzecz i zaliczać je na poczet zabezpieczonej wierzytelności oraz związanych z nią roszczeń. Po wygaśnięciu zastawu Zastawnik będzie zobowiązany złożyć Zastawcy rozliczenie otrzymanych pożytków (kwestię tę można uregulować inaczej – np. Zastawnik będzie zwracał Zastawcy wszystkie pożytki uzyskane z rzeczy).

§ 6

W razie przeniesienia wierzytelności zabezpieczonej zastawem nastąpi przeniesienie zastawu na nabywcę wierzytelności.

§ 7

Zastaw wygasa po spłaceniu Zastawnikowi całej należnej kwoty wraz z odsetkami i kosztami. Wówczas Zastawnik ma obowiązek niezwłocznie wydać Zastawcy przedmiot zastawu.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie koszty ustanowienia zastawu pokrywa Zastawca.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron....................................                                                                     ..........................…...............
(podpis zastawcy)                                                                               (podpis zastawnika)

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa zastawu

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK