| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Samochód > Umowa o naprawę samochodu - WZÓR UMOWY

Umowa o naprawę samochodu - WZÓR UMOWY

Pobierz bezpłatny wzór umowy. Umowa o naprawę samochodu jest umową o dzieło. W treści można określić m.in. cenę, zakres naprawy, czy też karę umowną.

Zobacz serwis: Moto Wieszjak


UMOWA O NAPRAWĘ SAMOCHODU

zawarta w …………………….. (miejscowość), dnia ………………….., pomiędzy:

…………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałym w ……………………….. (miejscowość) przy ul. ………………………………… (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym się dowodem osobistym …………………….. (numer i seria dowodu osobistego), wydanym przez …………………. (organ wydający), zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałym w ……………………….. (miejscowość), przy ul. ………………………………… (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym się dowodem osobistym …………………….. (numer i seria dowodu osobistego), wydanym przez …………………. (organ wydający), zwanym dalej Przyjmującym zamówienie.


§ 1

 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego naprawy samochodu marki ……………………………………, rocznik ………….., o numerze rejestracyjnym …………….
 2. Zakres napraw oraz kalkulację kosztów określa załącznik nr 1.

§ 2

 1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
 2. Wykonawca dokona naprawy samodzielnie lub za pomocą osób przez siebie wskazanych, posiadających odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje, o których mowa w pkt. 1.

§ 3

 1. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy samochodu w terminie ………………….. od dnia dostarczenia samochodu do zakładu wykonawcy mieszczącego się w ………………………. (miejscowość), przy ul. …………………………… .
 2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć samochód do zakładu Wykonawcy, wskazanego w pkt. 1 w terminie  ………………….. od dnia zawarcia umowy.

§ 4

 1. Za wykonanie dzieła Zamawiający zapłaci wynagrodzenie określone w fakturze VAT, na podstawie kalkulacji kosztów naprawy, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie ……………………….. od dnia wystawienia faktury VAT.
 3. Wykonanie dodatkowych prac, nie uwzględnionych w załączniku nr 1, jest dozwolone jedynie za zgodą Zamawiającego.
 4. O potrzebie dodatkowych prac Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, wyznaczając termin do podjęcia decyzji nie krótszy, niż …………………. .

§ 5

Za niedotrzymanie terminu, o którym mowa  w § 3, strony ustalają karę umowną w wysokości  ……………….. wartości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.

§ 6

 1. W przypadku nieprawidłowego dokonania naprawy, Wykonawca zobowiązuje się dokonać dodatkowych napraw w terminie ……………….. od dnia zgłoszenia wad wykonanego dzieła przez Zamawiającego.
 2. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron..........................................                                                                 ….........................................
          Zamawiający                                                                               Przyjmujący zamówienie

Załączniki:

 1. Zakres napraw oraz kalkulacja kosztów.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o naprawę samochodu

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK