| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Samochód > Umowa dzierżawy samochodu - WZÓR UMOWY

Umowa dzierżawy samochodu - WZÓR UMOWY

Pobierz bezpłatny wzór umowy. Przez umowę dzierżawy Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy samochód do używania, w zamian za wynagrodzenie. Umowa stosowana zwłaszcza w stosunkach gospodarczych.


Umowa dzierżawy samochodu

zawarta w dniu …………………… (data zawarcia umowy) r. w …………………… (miejscowość) pomiędzy:

19.90 złEmerytury - Raporty INFOR - PDF

1) …………………………………… (imię i nazwisko wydzierżawiającego), zamieszkałym w ………………… (miejscowość) przy ul. ………………. (nazwa ulicy, numer domu), legitymującym się dowodem osobistym ……………………….. (seria i numer dowodu osobistego), zwanym dalej Wydzierżawiającym,

a

2) ……………………………. (imię i nazwisko dzierżawcy), zamieszkałym w …………………… (miejscowość) przy ul. ……………………… (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym się dowodem osobistym ……………………………… (seria i numer dowodu osobistego), zwanym dalej Dzierżawcą.


§ 1

  1. Wydzierżawiający oświadcza, iż jest wyłącznym właścicielem samochodu przeznaczonego do przewozu osób marki ………… nr rejestracyjny ……………. rok produkcji ………, nr nadwozia ………………, nr dowodu rejestracyjnego - seria …................ nr ………………………….., o wartości ……………………zł, który oddaje Dzierżawcy w dzierżawę.
  2. Wydzierżawiający oświadcza, że opisany w punkcie 1 samochód jest w pełni sprawny i określa jego stan techniczny jako ………………………… (określenie stanu technicznego), co Dzierżawca niniejszym potwierdza.

§ 2

  1. Określony w § 1 pkt. 1 przedmiot dzierżawy będzie służył Dzierżawcy do świadczenia usługi przewozu osób w ramach prowadzonej przez Dzierżawcę działalności gospodarczej.
  2. Dzierżawca będzie używał samochodu zgodnie z jego właściwościami, w szczególności zgodnie z dopuszczalną liczbą pasażerów.
  3. Jeżeli Dzierżawca będzie używał przedmiotu dzierżawy niezgodnie z przeznaczeniem, właściwościami, w szczególności z dopuszczalną liczbą pasażerów, Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
  4. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy może zostać zmienione wyłącznie za pisemną zgodną Wydzierżawiającego.

§ 3

Umowa zostaje zawarta na okres ……………… lat (liczba lat).

§ 4

Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości ………………….. (słownie: …………………….) zł miesięcznie, płatny z góry do ………………… (data płatności) dnia każdego miesiąca.

§ 5

Dzierżawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z bieżącą eksploatacją przedmiotu dzierżawy i prowadzoną działalnością gospodarczą. W szczególności Dzierżawca bierze na siebie koszty ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a także ubezpieczenia AC.

POLECANE ARTYKUŁY

TERMINARZ

LIS23
TydzieńPWŚCPSN
44272829303112
453456789
4610111213141516
4717181920212223
4824252627282930

Ostatnio na forum

Narzędzia

Eksperci infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem Infor.pl »