| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa o obsługę prawną - WZÓR UMOWY

Umowa o obsługę prawną - WZÓR UMOWY

Umowa zawierana między klientem a adwokatem lub radcą prawnym. Strony mogą się umówić na prowadzenie wszystkich spraw klienta jak również na dokonanie konkretnej czynności

§ 4. KOSZTY

4.1. KONSULTANT dolicza do kwoty wynagrodzenia wszelkie wydatki i koszty poniesione w imieniu  ZLECENIODAWCY, a związane z realizacją umowy. Do faktury za usługi świadczone w danym miesiącu załączona będzie specyfikacja kosztów i wydatków, o których mowa powyżej.

4.2. ZLECENIODAWCA, po uprzednim uzgodnieniu, może wypłacić zaliczkę na poczet ww. kosztów i wydatków.

§ 5. OGRANICZENIE PEŁNOMOCNICTW

KONSULTANT niniejszym uznaje i akceptuje, że nie jest uprawniony do dokonywania obciążeń ZLECENIODAWCY, ani też do zaciągania w imieniu ZLECENIODAWCY żadnych zobowiązań, chyba że został w tym zakresie wcześniej przez ZLECENIODAWCĘ upoważniony.

§ 6. POUFNOŚĆ INFORMACJI

6.1. KONSULTANT niniejszym potwierdza i uznaje, że informacje dotyczące usług, klientów, operacji i działań  ZLECENIODAWCY oraz wszelkie przedsięwzięcia, w które angażuje się ZLECENIODAWCA stanowią wyłączną własność ZLECENIODAWCY.

6.2. KONSULTANT zobowiązuje się do zachowania poufności powyższych informacji oraz do ich nie ujawniania bez uprzedniej pisemnej zgody ZLECENIODAWCY zarówno w okresie obowiązywania niniejszej Umowy jak też po jej zakończeniu.

§ 7. ROZWIĄZANIE

Niniejsza Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 8. ZAWIADOMIENIA

Wszelkie zawiadomienia uważa się za dokonane z chwilą ich doręczenia adresatowi lub przesłania na jego adres listem poleconym.

§ 9. PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW

Z chwilą rozwiązania niniejszej  Umowy  z  jakichkolwiek  przyczyn KONSULTANT  przekaże  ZLECENIODAWCY wszelką  sporządzoną lub zebraną przez siebie dokumentację  uzyskaną  od  ZLECENIODAWCY w  okresie trwania Umowy a dotyczącą jego działalności,  finansów  i  innych  spraw. Niniejszym  Strony  zgodnie  stwierdzają,  że  w  przypadku wątpliwości,  wszelka  dokumentacja  stanowi  i   stanowić  będzie własność ZLECENIODAWCY.

§ 10. ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i modyfikacje niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. STOSOWANIE PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO

We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach.

                                                                                             

          KONSULTANT                                                                     ZLECENIODAWCA

   ____________________                                                       _____________________

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o obsługę prawną

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK