| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa o obsługę prawną - WZÓR UMOWY

Umowa o obsługę prawną - WZÓR UMOWY

Umowa zawierana między klientem a adwokatem lub radcą prawnym. Strony mogą się umówić na prowadzenie wszystkich spraw klienta jak również na dokonanie konkretnej czynności

§ 4. KOSZTY

4.1. KONSULTANT dolicza do kwoty wynagrodzenia wszelkie wydatki i koszty poniesione w imieniu  ZLECENIODAWCY, a związane z realizacją umowy. Do faktury za usługi świadczone w danym miesiącu załączona będzie specyfikacja kosztów i wydatków, o których mowa powyżej.

4.2. ZLECENIODAWCA, po uprzednim uzgodnieniu, może wypłacić zaliczkę na poczet ww. kosztów i wydatków.

§ 5. OGRANICZENIE PEŁNOMOCNICTW

KONSULTANT niniejszym uznaje i akceptuje, że nie jest uprawniony do dokonywania obciążeń ZLECENIODAWCY, ani też do zaciągania w imieniu ZLECENIODAWCY żadnych zobowiązań, chyba że został w tym zakresie wcześniej przez ZLECENIODAWCĘ upoważniony.

§ 6. POUFNOŚĆ INFORMACJI

6.1. KONSULTANT niniejszym potwierdza i uznaje, że informacje dotyczące usług, klientów, operacji i działań  ZLECENIODAWCY oraz wszelkie przedsięwzięcia, w które angażuje się ZLECENIODAWCA stanowią wyłączną własność ZLECENIODAWCY.

6.2. KONSULTANT zobowiązuje się do zachowania poufności powyższych informacji oraz do ich nie ujawniania bez uprzedniej pisemnej zgody ZLECENIODAWCY zarówno w okresie obowiązywania niniejszej Umowy jak też po jej zakończeniu.

§ 7. ROZWIĄZANIE

Niniejsza Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 8. ZAWIADOMIENIA

Wszelkie zawiadomienia uważa się za dokonane z chwilą ich doręczenia adresatowi lub przesłania na jego adres listem poleconym.

§ 9. PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW

Z chwilą rozwiązania niniejszej  Umowy  z  jakichkolwiek  przyczyn KONSULTANT  przekaże  ZLECENIODAWCY wszelką  sporządzoną lub zebraną przez siebie dokumentację  uzyskaną  od  ZLECENIODAWCY w  okresie trwania Umowy a dotyczącą jego działalności,  finansów  i  innych  spraw. Niniejszym  Strony  zgodnie  stwierdzają,  że  w  przypadku wątpliwości,  wszelka  dokumentacja  stanowi  i   stanowić  będzie własność ZLECENIODAWCY.

§ 10. ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i modyfikacje niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. STOSOWANIE PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO

We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach.

                                                                                             

          KONSULTANT                                                                     ZLECENIODAWCA

   ____________________                                                       _____________________

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o obsługę prawną

reklama

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »