| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa o obsługę prawną - WZÓR UMOWY

Umowa o obsługę prawną - WZÓR UMOWY

Umowa zawierana między klientem a adwokatem lub radcą prawnym. Strony mogą się umówić na prowadzenie wszystkich spraw klienta jak również na dokonanie konkretnej czynności

UMOWA W SPRAWIE OBSŁUGI PRAWNEJ


zawarta w …………………… (miejscowość) w  dniu ...... ……. (data zawarcia umowy)  r.  pomiędzy:

1. ………………………….. (nazwa spółki oraz forma prawna) z siedzibą w ………………………….. (miejscowość), przy ul. ……………………………… (nazwa ulicy i numer domu), zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ, reprezentowaną przez

………………………….(imię i nazwisko)  -Prezesa Zarządu

…………………………..(imię i nazwisko) -Członkiem Zarządu

a

2. adwokatem ……………………….. (imię i nazwisko)  działającym w ramach Kancelarii Adwokata ……………….. (imię i nazwisko)  z siedzibą w …………………. (miejscowość), przy ul. ………………………………… (nazwa ulicy i numer domu), zwaną dalej KONSULTANTEM.

Strony przyjmują niniejszą Umowę do realizacji na  warunkach uzgodnionych poniżej:

§ 1. CZAS OBOWIĄZYWANIA

Usługi wynikające z niniejszej Umowy świadczone będą począwszy od  dnia .........  r.  i  będą wykonywane do  chwili  rozwiązania Umowy zgodnie z postanowieniami § 7.

§ 2. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

2.1. KONSULTANT zobowiązuje się do wykonywania stałej obsługi prawnej na rzecz ZLECENIODAWCY. KONSULTANT poświęci swą uwagę i zaangażuje się w sprawy ZLECENIODAWCY, a powierzone mu czynności wykonywać będzie przy zachowaniu najwyższej staranności i fachowości.

2.2. Zakres obsługi prawnej obejmie w szczególności: przygotowywanie dokumentów, umów, sporządzanie analiz, opinii i ekspertyz prawnych, udział w negocjacjach, pomoc prawną na rzecz władz, przedstawicieli i pracowników ZLECENIODAWCY oraz zastępstwo prawne w postępowaniu sądowym.

§ 3. WYNAGRODZENIE

3.1.ZLECENIODAWCA wypłaci KONSULTANTOWI miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……………….  złotych plus podatek VAT. ZLECENIODAWCA dokonywać będzie wypłaty wynagrodzenia ryczałtowego przelewem na konto bankowe KONSULTANTA ……………………………………………. (numer konta) w terminie. do …………………………… dnia każdego następnego miesiąca. KONSULTANT zobowiązuje się do świadczenia w ramach ryczałtu miesięcznego usług prawnych, z wyjątkiem zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym, w wymiarze …………. godzin miesięcznie. Usługi świadczone na rzecz ZLECENIODAWCY ponad powyższy limit czasowy będą fakturowane zgodnie z postanowieniami § 3.2 niniejszej Umowy.

3.2.Wynagrodzenie za usługi świadczone ponad uzgodniony powyżej limit czasowy będą rozliczane wg. stawki w wysokości …………….,- złotych plus podatek VAT za każdą godzinę. Wynagrodzenie za usługi dodatkowe będzie płatne łącznie z ryczałtem wskazanym powyżej.

3.3.Poza wynagrodzeniem określonym w §§ 3.1, 3.2 umowy ZLECENIODAWCA będzie płacił KONSULTANTOWI dodatkowe wynagrodzenie za usługi zastępstwa prawnego w postępowaniu  sądowym.
Strony zgodnie ustalają, iż, za zastępstwo prawne w danej sprawie, KONSULTANT otrzyma wynagrodzenie w wysokości ………………………………………………………………….. Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób: ……………………………………………….

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »