| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa o konwój pieniędzy - WZÓR UMOWY

Umowa o konwój pieniędzy - WZÓR UMOWY

W ramach umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy świadczenie usługi, polegającej na transporcie pieniędzy. W zamian Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie.

1. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania czynności będących przedmiotem niniejszej umowy osobom trzecim, chyba że Zleceniodawca wyrazi na to zgodę w formie pisemnej. 

2. Zleceniobiorca nie może używać we własnym interesie pieniędzy Zleceniodawcy. W przypadku naruszenia wskazanego obowiązku Zleceniodawca może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 100% kwoty użytej przez Zleceniodawcę.

§ 6

Zleceniobiorca ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia na wypadek kradzieży lub utraty przewożonych pieniędzy spowodowanej napadem, rozbojem lub innym podobnym zdarzeniem.

§ 7

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Zleceniodawcy.

§ 10

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.Podpisy stron:


..........................................          ...........................................
             Zleceniodawca                        Zleceniobiorca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o konwój pieniędzy

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK