| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Usługi > Umowa przewozu - WZÓR UMOWY

Umowa przewozu - WZÓR UMOWY

W umowie Przewoźnik zobowiązuje się za wynagrodzenie, do przewozu towarów Nadawcy. Towary powinny zostać określone w załącznikach do umowy. Pobierz bezpłatny wzór umowy przewozu.

§ 7

Od momentu załadunku do momentu rozładunku, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytki lub uszkodzenie przewożonych towarów. W tym samym okresie obciąża go ryzyko przypadkowej utraty przewożonych towarów.

§ 8

W chwili dokonania załadunku Nadawca wystawi list przewozowy. Na żądanie Nadawcy Przewoźnik wystawi mu wtórnik listu.

§ 9

Niezwłocznie po wykonaniu przewozu Przewoźnik zawiadomi o tym Nadawcę i umożliwi mu dokonanie rozładunku.

§ 10

Przewoźnik nie może oddać przewożonych towarów innemu przewoźnikowi. 

§ 11

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy prawa przewozowego i konwencji o międzynarodowym przewozie drogowym.

§ 13

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Nadawcy.

§ 14

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


..........................................          ...........................................
               Nadawca                            Przewoźnik

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa przewozu

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK