| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Usługi > Umowa o prace projektowe - WZÓR UMOWY

Umowa o prace projektowe - WZÓR UMOWY

Umowa o prace projektowe to umowa zawierana pomiędzy inwestorem a architektem. Przedmiotem takiej umowy jest sporządzenie projektu architektonicznego. Postanowienia takiej umowy należy wzorować na przepisach dotyczących umowy o dzieło.

§ 6

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1)      Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości ………………. (słownie: ……………………..) zł.

2)      Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości ……………….(słownie: ……………………….) zł.

3)      Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 7

Wykonawca nie może powierzyć wykonania projektu osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

§ 8

Dodatkowe ustalenia:

1)      Zamawiający o zauważonych wadach zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie po ich wykryciu.

2)      Zamawiający po stwierdzeniu wady może żądać jej usunięcia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin.

§ 9

1)      Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy wykonawca wykonuje dzieło w sposób sprzeczny z umową, mimo upływu terminu, jaki wyznaczył mu Zamawiający do zmiany realizacji dzieła.

2)      Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie przekaże na jego konto zaliczki na poczet wykonanych prac.

§ 10

1)      Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2)      W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawa budowlanego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


          Zamawiający                                                                                    Wykonawca


……………………………                                                              ……………………………
   (własnoręczny podpis)                                                               (własnoręczny podpis)

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o prace projektowe

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK