| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Weksle > Czym jest weksel

Czym jest weksel

Weksel to papier wartościowy można zatem skutecznie regulować nim swoje zobowiązania. Można także nim zabezpieczyć spłatę pożyczki.

Weksel spełnia trzy funkcje: płatniczą (zwaną też kredytową), zabezpieczającą i obiegową.

Gdy wierzyciel udziela dłużnikowi kredytu i przyjmuje od niego weksel z zapisaną należną do zapłaty kwotą, to wówczas weksel spełnia funkcję płatniczą. Zapłata nastąpi dopiero po pewnym czasie od wystawienia weksla.

Weksel zabezpiecza zapłatę wystawionej na nim kwoty i na tym polega jego funkcja zabezpieczająca. Wekslem można obracać wielokrotnie aż do dnia jego płatności. Przenoszony jest przez indos z jednej osoby na drugą. Na takim obrocie wekslem polega trzecia funkcja weksla - obiegowa.

POBIERZ: Wzory weksli

Weksel musi być sporządzony na piśmie i odręcznie podpisany.

Jeżeli weksel wystawia osoba fizyczna wtedy musi podpisać go własnoręcznie.

Natomiast na wekslu wystawionym przez osobę prawną podpisać powinna podpisać się osoba upoważniona do reprezentacji tej osoby (najczęściej prezes zarządu). Dodatkowo na takim wekslu musi być umieszczona pieczątka firmy.

Gdyby weksel wystawili wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, to powinni go wszyscy podpisać. Za zobowiązania spółki cywilnej odpowiadają wszyscy wspólnicy, ale za zobowiązania z weksla odpowiadają tylko osoby, które są na nim podpisane.

Posiadanie weksla ułatwia egzekucję należności, ponieważ pozwala szybko uzyskać sądowy nakaz zapłaty. Weksel jednak nie gwarantuje odzyskania pieniędzy, gdy dłużnik okaże się niewypłacalny.

Weksel najczęściej wystawiany jest w następujących przypadkach:

  • Przy zaciąganiu kredytu
  • Przy udzielaniu pożyczki
  • W razie robienia zakupów, jeśli nabywca w tej chwili nie ma pieniędzy, a otrzyma je wkrótce i będzie mógł zapłacić

Przez weksel własny osoba, która go wystawiła zobowiązuje się, że sama zapłaci wpisaną na nim kwotę wierzycielowi w konkretnym terminie i w określonym miejscu.

W obrocie występują też weksle trasowane, w których wystawca weksla poleca uregulować należności z wierzycielem osobie trzeciej (trasantowi), najczęściej będącej jego dłużnikiem. Gdyby trasant zapłacił, to wówczas wystawca weksla zostaje zwolniony ze swojego długu.

W obrocie występuje weksl in blanco, który ma jedynie podpis wystawcy. Natomiast pozostałe rubryki takiego weksla nie są wypełnione. Najczęściej zabezpiecza on zobowiązania pieniężne, na przykład kredyt, pożyczkę, gwarancję bankową. Wekslami in blanco mogą być zarówno weksle własne, jak i trasowane.

Osoba wystawiająca weksel in blanco powinna zabezpieczyć się przed nieuczciwym wypełnieniem go. Chodzi o to, aby aktualny jego posiadacz nie wypełnił go w dowolny sposób (np. wpisując wyższą kwotę). Wystawca weksla in blanco zanim go podpisze powinien zawrzeć z wierzycielem umowę wekslową zwaną deklaracją wekslową.

Strony ustalają, w jakich okolicznościach i w jaki sposób może zostać uzupełniony weksel. Gdyby później doszło między nimi do sporu, to dłużnik będzie mógł powoływać się na to, że treść weksla jest inna niż deklaracja wekslowa.

Gdyby jednak weksel został wypełniony niezgodnie z umową wekslową, to nadal jest ważny i może zostać przedstawiony do wykupu. Gdyby spór między stronami rozstrzygał sąd, to wówczas może nakazać wierzycielowi oddanie dłużnikowi nienależnie pobranej kwoty w dodatku z odsetkami.

Wzór weksla własnego

Wzór weksla trasowanego

POLECANE ARTYKUŁY

TERMINARZ

GRU23
TydzieńPWŚCPSN
491234567
50891011121314
5115161718192021
5222232425262728
129303101020304

Ostatnio na forum

Narzędzia

Eksperci infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem Infor.pl »