| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Postępowanie sądowe

Zgłoszenie nowych dowodów w apelacji cywilnej

Aktualizacja: 08.10.2010

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym, służącym do zaskarżenia merytorycznych orzeczeń sądów I instancji. »

Przeprowadzenie dowodu poza sądem orzekającym w postępowaniu cywilnym

Aktualizacja: 13.09.2010

Zdarza się, że nie zawsze istnieje możliwość przeprowadzenia dowodu przed sądem orzekającym. Sprawdź kiedy jest możliwe odstępstwo od zasady wyrażonej w art. 235 § 1 kodeksu postępowania cywilnego. »

Co to jest przypozwanie?

Aktualizacja: 03.08.2010

Przypozwanie jest szczególnym uprawnieniem strony postępowania cywilnego, umożliwiającym zawiadomienie o toczącym się postępowaniu sądowym osoby trzeciej, która mogłaby być zainteresowana rozstrzygnięciem sądu w tym sporze na korzyść którejś ze stron. »

Skutki zawarcia ugody sądowej

Aktualizacja: 16.07.2010

Pomimo skierowania powództwa do sądu nie oznacza, że strony tracą możliwość ugodowego zakończenia sprawy. Zgodnie z art. 223 kodeksu postępowania cywilnego sąd (przewodniczący) powinien we właściwej chwili skłaniać strony do pojednania, zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu, po wstępnym wyjaśnieniu stanowiska stron. »

Jakie informacje możemy uzyskać telefonicznie w sekretariacie sądu?

Aktualizacja: 13.07.2010

W wielu wypadkach osobiste stawiennictwo w sądzie czy sekretariacie wiąże się z dużymi trudnościami lub wydatkami dla strony. Często zastanawiamy się czy pewnych informacji nie moglibyśmy uzyskać telefonicznie – dzwoniąc do sekretariatu sądu. »

Wyrok zaoczny

Aktualizacja: 25.03.2012

Wyrok zaoczny jest wydawany w przypadku kiedy pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę, lub pomimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie. »

Właściwość sądu w postępowaniu cywilnym

Aktualizacja: 25.03.2012

Właściwość sądu to zakres spraw przekazanych mu do rozpoznania i rozstrzygnięcia w danym postępowaniu. Aby pismu procesowemu został nadany prawidłowy bieg należy ustalić który sąd jest właściwy dla rozstrzygnięcia danej sprawy. »

Zdolność sądowa a zdolność procesowa

Aktualizacja: 25.03.2012

Zdolność sądowa i procesowa to dwie różne instytucje cywilnego prawa procesowego, mające wpływ na możliwość uczestnictwa w sporze jako strona w procesie czy uczestnik w przypadku postępowania nieprocesowego. Zobacz czym obydwie instytucje różnią się od siebie! »

Umorzenie postępowania cywilnego

Aktualizacja: 25.03.2012

Umorzenie postępowania jest instytucja prawa procesowego. Umorzenie zawieszonego postępowania może nastąpić tylko w wypadkach wyraźnie wskazanych w ustawie. »

Zawieszenie postępowania cywilnego

Aktualizacja: 25.03.2012

Zawieszenie postępowania jest czynnością procesową, która może być dokonana na wniosek strony, z mocy prawa lub z urzędu. »

Zabezpieczenie dowodów w sprawie

Aktualizacja: 25.03.2012

Przed wszczęciem postępowania na wniosek, a w toku postępowania również z urzędu, można zabezpieczyć dowód, gdy zachodzi obawa, że jego przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione. »

Terminy w postępowaniu cywilnym

Aktualizacja: 12.05.2016

Terminy procesowe mogą być terminami ustawowymi, sądowymi i umownymi. Wywołują one różne skutki procesowe. »

Jak reagować na niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia?

Aktualizacja: 25.03.2012

Jeżeli orzeczenie w danej sprawie nosi znamiona niezgodności z prawem, warto je zanegować na drodze sądowej. Sprawdź jak to zrobić! »

Zarzuty i sprzeciw- jako środki zaskarżenia

Aktualizacja: 25.03.2012

W zależności od tego w jakim postępowaniu, upominawczym czy nakazowym, został wydany nakaz zapłaty, zróżnicowane są także środki jego zaskarżenia. »

Apelacja – jak wnieść i kiedy przysługuje

Aktualizacja: 15.03.2013

Apelacja jest środkiem prawnym służącym odwołaniu się od wyroku sądu I instancji, w przypadku niesatysfakcjonującego rozstrzygnięcia. Zobacz jakie wymogi formalne są przewidziane dla jej wniesienia! »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK