| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zarobki > Zarobki i prawo > Czy w podstawie wynagrodzenia za urlop należy uwzględnić niesłusznie wypłacony składnik wynagrodzenia

Czy w podstawie wynagrodzenia za urlop należy uwzględnić niesłusznie wypłacony składnik wynagrodzenia

Jednemu z pracowników naszej firmy doliczyliśmy do wynagrodzenia za listopad 2014 r. zawyżoną kwotę dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Pracodawca zwrócił się do pracownika o do­browolny zwrot nadpłaconego składnika. Pracownik wyraził pisemną zgodę na potrącenie różnicy z wynagrodzenia za grudzień 2014 r., które zostanie wypłacone w styczniu 2015 r. Jaką wysokość dodatku za godziny nadliczbowe trzeba przyjąć do podstawy wynagrodzenia urlopowego, jeśli pra­cownik w grudniu 2014 r. korzystał z urlopu?

Do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy należy przyjąć prawidłowo naliczony dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy kalendarzowych bezpośrednio poprzedzają­cych grudzień 2014 r.

Jednym z obowiązków pracodawcy jest terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia (art. 94 pkt 5 Kodeksu pracy). Prawidłowość oznacza również naliczanie składników wynagrodzenia w wysokości określonej przepisami. W przypadku powstania błędu w naliczeniu pracodawca ma obowią­zek skorygować go i wykazać prawidłowe wartości na liście płac, od nich bowiem zależy poprawność w naliczaniu kolejnych składników wynagrodzenia, m.in. wynagrodzenia za urlop. W podstawie wynagrodzenia urlopowego należy ująć:

  • składniki stałe należne pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu oraz
  • składniki zmienne przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc wypłacone w łącznej wyso­kości w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu lub 12 mie­sięcy - w przypadku znacznego wahania tych składników.

Zobacz serwis: Urlopy

W omawianej sytuacji pracodawca zawyżył dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. W związku z tym wynagrodzenie za urlop ze zmiennych składników wynagrodzenia zostałoby naliczone w nieprawidłowej wysoko­ści. Po otrzymaniu od pracownika pisemnej zgody na potrącenie nadpłaconego składnika w wysokości różnicy brutto, jaka powstała między naliczeniami (poprawnym a błędnym), dodatek za pracę w godzinach nadliczbo­wych należy wliczyć do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego w wysokości należnej pracownikowi.

W przypadku jednak, gdy pracownik nie zgadza się na potrącenie nadpłaty z wynagrodzenia lub zgadza się, ale składa pracodawcy jedynie ustne oświadczenie w tym zakresie, pracodawcy nie wolno samowolnie dokonywać potrąceń. Takie stanowisko zajął Główny Inspektorat Pracy w piśmie z 1 lipca 2009 r. (nr GPP- 110-4560-43/09/PE/RP).

Gdy nie ma pisemnej zgody pracownika na potrącenie, przepisy prawa nie regulują kwestii dotyczą­cej wysokości składnika, jaką należy uwzględnić w podstawie wynagrodzenia za urlop - przeliczonego poprawnie czy nadpłaconego. Należy jednak przyjąć, że w przypadku gdy pracodawca nie występuje z roszczeniem do sądu o zwrot przez pracownika nadpłaconego wynagrodzenia, a tym samym nie będzie posiadał orzeczenia sądu w tej sprawie, do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop należy wliczyć składnik w wysokości faktycznie wypłaconej.

Zobacz serwis: Prawa pracownika

Podstawa prawna:

  • art. 94 pkt 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662
  • § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop - Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353

Artykuł pochodzi z publikacji "100 pytań o wynagrodzenia"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kaźmierczak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie cywilnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK