| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Praca > Zasiłki > Zasiłek pielęgnacyjny > Zasiłek pielęgnacyjny 2013

Zasiłek pielęgnacyjny 2013

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w przypadku zaistnienia konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osobie ze względu na jej niezdolność do samodzielnej egzystencji, gdy osoba ta nie została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Wniosek

Aby uzyskać zasiłek, osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy musi wystąpić z odpowiednim wnioskiem. Z uwagi na fakt, że osobami, którym przysługuje świadczenie, są zwykle ludzie starsi bądź ciężko chorzy, sąd ustanawia dla nich opiekuna prawnego. W przypadku ukończenia 18 roku życia uprawniony do zasiłku obowiązany jest do udzielenia przedstawicielowi ustawowemu pełnomocnictwa do działania w jego imieniu, chyba że składa wniosek samodzielnie.

Osoba ubiegająca się o zasiłek składa:
1) wniosek o zasiłek pielęgnacyjny,
2)  kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej,
3) kopię orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dziecka do lat 16,
4) kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności w przypadku osoby w wieku powyżej 16 lat,
5) zaświadczenie z instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, że pobyt osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego i udzielane jej świadczenia nie są w całości lub w części finansowane z budżetu państwa lub z Narodowego Funduszu Zdrowia – w przypadku przebywania osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego w takiej instytucji.

Dołączone do wniosku kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione przez notariusza lub instytucję, która je wydała, albo pracodawcę na podstawie ich oryginałów.

Polecamy również serwis: Notariusz

Właściwość

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala wójt, burmistrz, prezydent miasta lub kierownik ośrodka pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o zasiłek. Jeżeli za uprawnionego działa opiekun prawny, dla którego właściwa jest inna gmina, gminą, do której należy zgłosić się z wnioskiem pozostaje gmina podopiecznego.

Zobacz także: Zasiłek pielęgnacyjny Vademecum

Wypłata zasiłku

Zasiłek wypłacany jest osobie uprawnionej, chyba że jest ona niepełnoletnia albo pełnoletnia, lecz nie posiada zdolności do czynności prawnych. W tych przypadkach wypłacany jest jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu, innej osobie reprezentującej uprawnionego albo małżonkowi. W tym celu potrzebny jest wniosek wymienionych osób.

Zobacz również: Kto ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1212)

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »