| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Praca > Zasiłki > Zasiłek pielęgnacyjny > Jak pisać wnioski o świadczenia rodzinne

Jak pisać wnioski o świadczenia rodzinne

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata osobom uprawnionych następują na ich wniosek.

Świadczeniami rodzinnymi są zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia opiekuńcze. Do świadczeń opiekuńczych zaliczymy zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne.

Wszelki świadczenia rodzinne wypłacane są na wniosek osoby zainteresowanej ich otrzymywanie. Wszelkie formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia podmiot wypłacający świadczenia rodzinne.

299,00 złEmerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury pomostowe. Komentarz.

Świadczenia rodzinne realizuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Realizacja świadczeń rodzinnych może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Prawo do zasiłku rodzinnego i do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na okres zasiłkowy. Od 01 listopada 2009 roku zmienia się termin rozpoczęcia i zakończenia okresu zasiłkowego. Okres zasiłkowy będzie zaczynał się dnia 1 listopada i trwał do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2009/2010 będą przyjmowane od dnia 1 września 2009 r.

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu członka rodziny poza granicę Polski lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.

Źródło: Ministerstw Pracy i Polityki Społecznej

avatar

2009-11-20 14:51 Zgłoś

złożyłam wniosek tyt. zasiłkurodzinnego na dzieci i mam pytanie czy z odlicza się z dochodów stratę za akcje/giełda/ ponieważ,gdy był dochód z giełdy to doliczono do dochodu wynagrodzenia, i nie otrzymałam zasiłku

avatar

2009-09-10 10:58 Zgłoś

Jaki jest próg dochodowy przy wychowywaniu dwójki dzieci niepełnosprawnych?? Mam nadzieje, że zostanie on zniesiony,bo dotychczas nie dostaję NIC, gdyż przekroczył on 20zł. Te przepiy są krzywdzące matki wychowujące dzieci niepełnosprawne!!!

avatar

2009-09-06 19:20 Zgłoś

a jakie są te nowe rozporządzenia?

HITY INFORU

TERMINARZ

LIP30
TydzieńPWŚCPSN
2730123456
2878910111213
2914151617181920
3021222324252627
3128293031010203

Ostatnio na forum

zobacz więcej »

Narzędzia

Eksperci infor.pl

Joanna Targowska

Prawnik

Zostań ekspertem Infor.pl »