| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Terminarz

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Styczeń 2018

04 Styczeń 2018 - 4 dzień roku,

do końca pozostało 361 dni

Imieniny : Anieli, Eugeniusza, Gajusza

Następnego dnia : Diany, Edwarda, Hanny

Ważne terminy

19 lutego 2018 r.

 • Roczne sprawozdanie Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za 2017 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa oraz roczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za 2017 r. składane przez izby administracji skarbowej

20 lutego 2018 r.

 • DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W za miesiąc poprzedni
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały 2017 r. oraz roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST za 2017 r. składane przez zarządy JST
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; dotyczy również lat następnych
 • Roczne sprawozdanie Rb-PDP za 2017 r. składane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • Roczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR składane przez dysponentów części budżetowych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu
 • Rb-28UE, Rb-28UE WPR za miesiąc poprzedni oraz roczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR składane przez dysponentów części budżetowych
 • Roczne sprawozdanie Rb-BZ1 z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich za 2017 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z działów specjalnych
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za styczeń 2018 r. oraz roczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za 2017 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • CIT-5
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc poprzedni
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Sprawozdania NBP przez jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; dotyczy również lat następnych
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych; dotyczy również lat następnych

21 lutego 2018 r.

 • Rb-UZ, Rb-UN za poprzedni rok składane przez Polską Akademię Nauk oraz agencje państwowe
 • Rb-27S za miesiąc poprzedni, składane przez jednostki budżetowe
 • Rb-UZ, Rb-UN za poprzedni rok składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Rb-UZ, Rb-UN za poprzedni rok składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną

22 lutego 2018 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za IV kwartały 2017 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za IV kwartał 2017 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2018 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za IV kwartały 2017 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych

23 lutego 2018 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2017 r. oraz roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2017 r składane przez zarządy JST
reklama
reklama