| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Terminarz

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Czerwiec 2017

04 Czerwiec 2017 - 155 dzień roku,

do końca pozostało 210 dni

Imieniny : Dacjana, Franciszka, Helgi

Następnego dnia : Bonifacego, Dobromira, Igora

Ważne terminy

23 kwietnia 2018 r.

 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za marzec 2018 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za I kwartał 2018 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
 • Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za I kwartał 2018 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za I kwartał 2018 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za I kwartał 2018 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2018 r. składane przez zarządy JST
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, za marzec 2018 r. składane przez zarządy JST

25 kwietnia 2018 r.

 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za marzec 2018 r. składane przez Prezesa KRUS
 • VAT-7K za poprzedni kwartał
 • VAT-8
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za marzec 2018 r. i za I kwartał 2018 r.
 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN
 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za I kwartał 2018 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS

28 kwietnia 2018 r.

 • WZP-1K - przedsiębiorstwa, WZS-1K - spółki
 • WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki

30 kwietnia 2018 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za marzec 2018 r. składane przez dysponentów części 87
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za I kwartał 2018 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne zbiorcze sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej JST
 • Opłacenie składek przez rolników za II kwartał 2018 r.
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za marzec 2018 r. składane przez dysponentów części 77
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za I kwartał 2018 r. składane przez organ wykonujący funkcję organu założycielskiego
 • Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za I kwartał 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, za marzec 2018 r. Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • ORD-W1 za miesiąc poprzedni
 • Ryczałt za poprzedni kwartał
 • PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39
 • Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za I kwartał 2018 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • Kwartalne łączne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. składane przez Polską Akademię Nauk, agencje państwowe
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za I kwartał 2018 r. składane przez kierowników jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
 • AKC-PA - kwiecień
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za I kwartał 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za I kwartał 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowej

Zmiany w prawie

06.06.2017

07.06.2017

reklama
reklama