| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Terminarz

Terminarz księgowego

Poprzedni miesiąc

Październik 2017

Aktualny miesiąc

Listopad 2017

10 Listopad 2017 - 314 dzień roku,

do końca pozostało 51 dni

Imieniny : Eleonory, Heleny, Ludomira

Następnego dnia : Arminy, Bartłomieja, Macieja

Ważne terminy

18 października 2017 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa składane przez izby administracji skarbowej

20 października 2017 r.

 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z działów specjalnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z pozarolniczej działalności oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów osiągniętych w poprzednim kwartale
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-28UE, Rb-28UE WPR składane przez dysponentów części budżetowych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2017 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z pozarolniczej działalności oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów osiągniętych we wrześniu (rozliczenie miesięczne) lub w III kwartale 2017 r. (rozliczenie kwartalne); obowiązek wpłaty zaliczek dotyczy także podatników, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek lub opodatkowanie podatkiem liniowym (19%)
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc poprzedni
 • DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W za miesiąc poprzedni
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za poprzedni kwartał
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni kwartał
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Wpłata zaliczki od podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących co najmniej 50% przychodów z działalności rolniczej
 • Sprawozdania NBP (kwartalne)
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • CIT-5
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za wrzesień 2017 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień (rozliczenie miesięczne) i III kwartał 2017 r. (rozliczenie kwartalne)
 • Sprawozdania NBP przez jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń

23 października 2017 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za III kwartały 2017 r. składane przez zarządy JST
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2017 r. oraz kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2017 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za III kwartały 2017 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych i Prezesa Zarządu PFRON
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za III kwartały 2017 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za III kwartały 2017 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych

Zmiany w prawie

19.11.2017

01.12.2017

02.12.2017

30.12.2017

01.01.2018

reklama
reklama