| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Terminarz

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Czerwiec 2017

12 Czerwiec 2017 - 163 dzień roku,

do końca pozostało 202 dni

Imieniny : Eleonory, Gaspara, Gwidona

Następnego dnia : Antoniego, Gajusza, Gracji

Ważne terminy

25 stycznia 2018 r.

 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-EN, AKC-WW, AKC-ST/AKC-STn, AKC-WG
 • VAT-7K za poprzedni kwartał
 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT) za grudzień 2017 r.
 • Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za grudzień 2017 r.
 • Złożenie deklaracji VAT-13 za grudzień 2017 r. przez przedstawiciela podatkowego
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS
 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za IV kwartał 2017 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji
 • VAT-8
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za grudzień 2017 r. składane przez Prezesa KRUS
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni

26 stycznia 2018 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2017 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za grudzień 2017 r. składane przez izby administracji skarbowej

29 stycznia 2018 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2017 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za grudzień 2017 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za IV kwartały 2017 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za grudzień 2017 r. składane przez dysponenta części 87
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2017 r. składane przez dysponenta części budżetowych

30 stycznia 2018 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2017 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Zawiadomienie o zmianie roku podatkowego na inny niż kalendarzowy
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za grudzień o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone

31 stycznia 2018 r.

 • CIT-10Z
 • CIT-11R za rok poprzedni
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na rok bieżący
 • Podatek od nieruchomości i podatek leśny przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki)
 • CIT-9R za rok poprzedni
 • Ryczałt za poprzedni kwartał
 • ORD-W1 za miesiąc poprzedni
 • ZUS IWA za rok poprzedni
 • Przekazanie PIT-11 i PIT-8C za 2017 r. w formie dokumentu pisemnego przez płatników, którzy mają obowiązek sporządzenia tej informacji za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników (z wyjątkiem przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, którzy przekazują wskazane informacje w formie elektronicznej bez względu na liczbę podatników, dla których są one sporządzane)
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za IV kwartały 2017 r. składane przez jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno - prywatnego na podstawie odrębnych przepisów
 • Kwartalne sprawozdania Rb-27ZZ, Rb-50 za IV kwartały 2017 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
 • Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad określonych w art. 15c ustawy o pdop; zawiadomienie to składają spółki i spółdzielnie, które otrzymały pożyczkę w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o pdop, od podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop i które mają kalendarzowy rok podatkowy (w brzmieniu przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r.). Dotyczy to pożyczek faktycznie przekazanych podatnikowi przed 1 stycznia 2018 r.
 • CIT-6R za rok poprzedni
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za grudzień 2017 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
 • Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze dla celów podatkowych rachunkowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)
 • PIT-28 za grudzień roku poprzedniego
 • PIT-16A deklaracja roczna
 • PIT-8AR za poprzedni rok
 • PIT-14 za poprzedni rok
 • PIT-4R za rok poprzedni
 • AKC-PA - styczeń
 • CIT-6AR za poprzedni rok

Zmiany w prawie

12.06.2017

13.06.2017

14.06.2017

reklama
reklama