| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Terminarz

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Kwiecień 2017

16 Kwiecień 2017 - 106 dzień roku,

do końca pozostało 259 dni

Imieniny : Bernadetty, Erwina, Julii

Następnego dnia : Alony, Roberta, Rudolfa

Ważne terminy

31 marca 2017 r.

 • Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień kończący rok obrotowy
 • Złożenie ORD-U informacja o umowach zawartych z nierezydentami w 2016 r. przez podatników mających kalendarzowy rok podatkowy
 • Rb-WSb za poprzedni rok składane przez jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki przez nie nadzorowane
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych
 • Wpłata rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2017 r.
 • Zapłata opłaty produktowej
 • Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu za rok poprzedni
 • Złożenie informacji o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (CIT-VC)
 • Wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach oraz produkty (opony, oleje) wymienione w załączniku nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej powinni przedłożyć do urzędu marszałkowskiego sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej za rok 2016
 • Złożenie marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku
 • ZUS ZSWA
 • ORD-W1 za miesiąc poprzedni
 • IFT-2/IFT-2R
 • CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/O, CIT-D, SSE-R, CIT-5 za rok poprzedni
 • CIT-D, składane przez podatników, którzy nie składają zeznania CIT-8, a otrzymali darowizny
 • Sprawozdanie roczne za rok poprzedni o masie i ilości opakowań
 • Zbiorcze zestawienie danych za poprzedni rok sprawozdawczy o rodzajach i ilości odpadów
 • Opłata za korzystanie ze środowiska oraz wykaz zawierający informacje o sposobie korzystania ze środowiska
 • AKC-PA - marzec
 • Rb-WSa za poprzedni rok składane przez jednostki organizacyjne i nadzorowane przez JST (samorządowe: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury, podmioty lecznicze albo samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne samorządowe osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych ustaw)

5 kwietnia 2017 r.

 • Zapłata składek za marzec 2017 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za IV kwartały 2016 r. składane przez Prezesa ZUS
 • VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2017 r.

Zmiany w prawie

21.04.2017

01.05.2017

09.06.2017

01.07.2017

04.07.2017

reklama
reklama