| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Terminarz

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Marzec 2017

19 Marzec 2017 - 78 dzień roku,

do końca pozostało 287 dni

Imieniny : Bogdana, Bohdana, Józefa

Następnego dnia : Albiny, Klaudii, Maurycego

Ważne terminy

24 kwietnia 2017 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za I kwartał 2017 r. składane przez zarządy JST
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, za marzec 2017 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2017 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2017 r. składane przez zarządy JST

25 kwietnia 2017 r.

 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, za marzec 2017 r.
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • VAT-8
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER składane przez Prezesa KRUS
 • VAT-7K za poprzedni kwartał
 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za I kwartał 2017 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji
 • Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za marzec 2017 r. w formie elektronicznej
 • Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za I kwartał 2017 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Agencyjnych i Prezesa Prezes Zarządu PFRON
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za I kwartał 2017 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych i dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-35 za I kwartał 2017 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS

28 kwietnia 2017 r.

 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za I kwartał 2017 r. – jeżeli wybrano kwartalne okresy rozliczeń – oraz złożenie kwartalnej deklaracji: WZP-1K – przedsiębiorstwa i WZS-1K – spółki
 • WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27UE za marzec 2017 r. składane przez dysponenta części 87
 • Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2017 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne zbiorcze sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2017 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych i przez zarząd nadzorującej JST
 • Kwartalne łączne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2017 r. składane przez Polską Akademię Nauk i agencje państwowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za I kwartał 2017 r. składane przez jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za I kwartał 2017 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Roczne sprawozdanie skonsolidowane zbiorcze Rb-WSa za 2016 r. składane przez jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania skonsolidowanego zbiorczego
 • Roczne sprawozdanie skonsolidowane łączne Rb-WSb w układzie wojewódzkim (regionalnym) za 2016 r. składane przez dysponenta części budżetowej

1 maja 2017 r.

 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2017 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych

Zmiany w prawie

21.03.2017

reklama
reklama