| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Terminarz

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Grudzień 2017

20 Grudzień 2017 - 354 dzień roku,

do końca pozostało 11 dni

Imieniny : Bogumiły, Dagmary, Dominika

Następnego dnia : Piotra, Seweryna, Toma

Ważne terminy

18 stycznia 2018 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2017 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2017 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia

20 stycznia 2018 r.

 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych

22 stycznia 2018 r.

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc poprzedni
 • Sprawozdania NBP przez jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł
 • Sprawozdania NBP (kwartalne)
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z działów specjalnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z pozarolniczej działalności oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów osiągniętych w poprzednim kwartale
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni kwartał
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za poprzedni kwartał
 • INF-W za ostatnie półrocze
 • Oświadczenie o wyborze lub rezygnacji z opodatkowania liniowym podatkiem
 • Wybór lub rezygnacja z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • PIT-16 składane w przypadku decyzji podatnika o zmianie formy opodatkowania
 • Wybór kwartalnej metody opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub o rezygnacji z tej metody rozliczeń
 • DEK-R za rok poprzedni
 • PIT-6/PIT-6L
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za grudzień 2017 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w grudniu 2017 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło
 • CIT-5
 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za grudzień 2017 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2017 r. składane przez zarządy JST
 • INF-2
 • DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W za miesiąc poprzedni

23 stycznia 2018 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2017 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2017 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia

25 stycznia 2018 r.

 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za IV kwartał 2017 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-EN, AKC-WW, AKC-ST/AKC-STn, AKC-WG
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za grudzień 2017 r. składane przez Prezesa KRUS
 • VAT-8
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • VAT-7K za poprzedni kwartał
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS
 • Złożenie deklaracji VAT-13 za grudzień 2017 r. przez przedstawiciela podatkowego
 • Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za grudzień 2017 r.
 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT) za grudzień 2017 r.
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni

Zmiany w prawie

20.12.2017

21.12.2017

reklama
reklama