| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Terminarz

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Marzec 2017

24 Marzec 2017 - 83 dzień roku,

do końca pozostało 282 dni

Imieniny : Gabora, Kazimierza, Marka

Następnego dnia : Ireneusza, Marii, Marioli

Ważne terminy

24 lipca 2017 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2017 r. składane przez zarządy JST
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2017 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2017 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za II kwartały 2017 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2017 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały 2017 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za II kwartały 2017 r. składane przez zarządy JST

25 lipca 2017 r.

 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za II kwartał 2017 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji
 • VAT-7K za poprzedni kwartał
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • VAT-8
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER składane przez Prezesa KRUS
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS
 • Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za czerwiec 2017 r.
 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
 • Półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2017 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, za czerwiec 2017 r.

28 lipca 2017 r.

 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za czerwiec 2017 r. składane przez dysponentów części 87
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za II kwartał 2017 r. – jeżeli wybrano kwartalne okresy rozliczeń – oraz złożenie kwartalnej deklaracji: WZP-1K – przedsiębiorstwa i WZS-1K – spółki
 • Rb-27 za miesiąc poprzedni, składane przez dysponenta części 77
 • WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2017 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2017 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2017 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej JST
 • Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2017 r. składane przez Polską Akademię Nauk, agencje państwowe
 • Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 za I półrocze 2017 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych

31 lipca 2017 r.

 • Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za za I półrocze br. składane przez wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu za I półrocze br. składane przez zbierającego zużyty sprzęt
 • Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi i unieszkodliwianiu za I półrocze br., składane przez wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Ryczałt za poprzedni kwartał
 • ORD-W1 za miesiąc poprzedni
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2017 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Sprawozdanie za I półrocze br. prowadzących zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2017 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2017 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za II kwartały 2017 r. składane przez dysponenta części budżetowej
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-35 za II kwartały 2017 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • AKC-PA - lipiec
 • Sprawozdanie za I półrocze br. przez prowadzących działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za II kwartały 2017 r. składane przez jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno - prywatnego na podstawie odrębnych przepisów
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2017 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2017 r. Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały 2017 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2017 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa

Zmiany w prawie

24.03.2017

25.03.2017

reklama
reklama