| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 33b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór deklaracji dla importu towarów dla podatku od towarów i usług, zwanej dalej „deklaracją importową”, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia;

2) miejsce i sposób składania deklaracji importowej;

3) właściwość miejscową naczelnika urzędu celnego.

§ 2.
Wzór deklaracji importowej stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
1. Deklaracja importowa składana jest naczelnikowi urzędu celnego, o którym mowa w § 4, w dwóch egzemplarzach.

2. Naczelnik urzędu celnego potwierdza przyjęcie deklaracji importowej i zwraca potwierdzony egzemplarz podatnikowi.

§ 4.
Właściwym miejscowo w sprawach związanych z podatkiem od towarów i usług z tytułu importu towarów, obliczonym i wykazanym w deklaracji importowej, jest naczelnik urzędu celnego, w którym towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli celnej.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382 oraz z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320.

Załącznik 1. [WZÓR DEKLARACJI IMPORTOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 grudnia 2008 r. (poz. 1594)

WZÓR DEKLARACJI IMPORTOWEJ [1]

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Załącznik w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1277). Zmiana weszła w życie 20 sierpnia 2016 r. i ma zastosowanie począwszy od rozliczeń podatku z tytułu importu towarów dokonywanego począwszy od 1 września 2016 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »