reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju

Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) niezbędne elementy:

a) wniosku o potwierdzenie zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, zwanego dalej „wnioskiem”,

b) potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, zwanego dalej „potwierdzeniem”;

2) przypadki, w których jednostka organizacyjna wyznaczona na podstawie art. 97 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, wydaje pisemne potwierdzenie.

§ 2.
Wniosek zawiera co najmniej:

1) nazwę lub imię i nazwisko oraz adres podmiotu;

2) numer identyfikacyjny podmiotu dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla podmiotu;

3) nazwę lub imię i nazwisko oraz adres zainteresowanego;

4) numer identyfikacji podatkowej zainteresowanego; w przypadku gdy zainteresowany jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, numer identyfikacji podatkowej poprzedza się kodem PL;

5) określenie dnia, miesiąca oraz roku, na który ma nastąpić potwierdzenie zidentyfikowania określonego podmiotu, w przypadku gdy potwierdzenie zidentyfikowania dotyczy okresu wcześniejszego niż dzień złożenia wniosku.

§ 3.
Potwierdzenie zawiera co najmniej:

1) elementy, o których mowa w § 2 pkt 1–4;

2) określenie dnia, miesiąca oraz roku, na który następuje potwierdzenie zidentyfikowania, lub informację o braku takiego potwierdzenia.

§ 4.
Jednostka organizacyjna wyznaczona na podstawie art. 97 ust. 17 ustawy wydaje pisemne potwierdzenie w przypadku, gdy wniosek zostanie złożony:

1) na piśmie;

2) faksem z żądaniem wydania takiego potwierdzenia na piśmie.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.3)

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 58, poz. 559 oraz z 2008 r. Nr 211, poz. 1332), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama