| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 października 2010 r.

w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych oraz sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych oraz stanowiskami sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości

Na podstawie art. 70 § 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wykaz stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
Wykaz stanowisk sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości równorzędnych ze stanowiskami sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 5 maja 2009 r.2)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 56, poz. 459 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia równorzędnych stanowisk sędziów Izby Wojskowej Sądu Najwyższego i sędziów innych izb Sądu Najwyższego, sędziów Biura Nadzoru Pozainstancyjnego Sądu Najwyższego Izby Wojskowej i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego, sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości i sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz sędziów, asesorów, aplikantów sądów wojskowych i sędziów, asesorów i aplikantów sądów powszechnych w celu kształtowania uposażeń (Dz. U. Nr 162, poz. 1107), które utraciło moc z dniem 5 maja 2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

Załącznik 1. [WYKAZ STANOWISK SĘDZIÓW SĄDÓW WOJSKOWYCH RÓWNORZĘDNYCH ZE STANOWISKAMI SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 11 października 2010 r. (poz. 1297)

Załącznik nr 1

WYKAZ STANOWISK SĘDZIÓW SĄDÓW WOJSKOWYCH RÓWNORZĘDNYCH ZE STANOWISKAMI SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH

Lp.

Stanowisko (funkcja) wojskowe

Stanowisko (funkcja) cywilne

1

prezes wojskowego sądu okręgowego (sędzia)

prezes sądu okręgowego

2

zastępca prezesa wojskowego sądu okręgowego (sędzia)

wiceprezes sądu okręgowego

3

rzecznik dyscyplinarny sądu wojskowego (sędzia)

rzecznik dyscyplinarny

4

zastępca rzecznika dyscyplinarnego sądu wojskowego (sędzia)

zastępca rzecznika dyscyplinarnego

5

sędzia sądu wojskowego delegowany do pełnienia funkcji poza granicami państwa

sędzia delegowany do pełnienia funkcji poza granicami państwa

6

sędzia sądu wojskowego delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Departamencie Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości

sędzia delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości

7

rzecznik prasowy sądu wojskowego (sędzia)

rzecznik prasowy

8

wizytator w wojskowym sądzie okręgowym (sędzia)

wizytator w sądzie okręgowym

9

przewodniczący wydziału w wojskowym sądzie okręgowym (sędzia)

przewodniczący wydziału w sądzie okręgowym

10

sędzia wojskowego sądu okręgowego

sędzia sądu okręgowego

11

prezes wojskowego sądu garnizonowego (sędzia)

prezes sądu rejonowego

12

zastępca prezesa wojskowego sądu garnizonowego (sędzia)

wiceprezes sądu rejonowego

13

sędzia sądu garnizonowego

sędzia sądu rejonowego

14

kierownik sekcji w wojskowym sądzie okręgowym (sędzia)

kierownik sekcji w sądzie okręgowym

15

kierownik sekcji w sądzie garnizonowym (sędzia)

kierownik sekcji w sądzie rejonowym

 

Załącznik 2. [WYKAZ STANOWISK SĘDZIÓW DEPARTAMENTU SĄDÓW WOJSKOWYCH MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI RÓWNORZĘDNYCH ZE STANOWISKAMI SĘDZIÓW DELEGOWANYCH DO PEŁNIENIA CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI]

Załącznik nr 2

WYKAZ STANOWISK SĘDZIÓW DEPARTAMENTU SĄDÓW WOJSKOWYCH MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI RÓWNORZĘDNYCH ZE STANOWISKAMI SĘDZIÓW DELEGOWANYCH DO PEŁNIENIA CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Lp.

Stanowisko (funkcja) wojskowe

Stanowisko (funkcja) cywilne

1

dyrektor departamentu (sędzia)

sędzia sądu okręgowego delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku dyrektora departamentu

2

wicedyrektor departamentu (sędzia)

sędzia sądu okręgowego delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku wicedyrektora departamentu

3

główny specjalista (sędzia)

sędzia sądu okręgowego delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku głównego specjalisty

4

naczelnik wydziału (sędzia)

sędzia sądu okręgowego delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku naczelnika wydziału

5

sędzia w departamencie

sędzia sądu okręgowego delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku głównego specjalisty

 

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »