Kategorie

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1397), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1694);

2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1783);

3) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1662);

4) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 2185);

5) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1956);

6) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1937 i 2557);

7) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 2219);

8) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 758);

9) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 527).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1694), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1783), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.";

3) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1662), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.";

4) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 2185), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.";

5) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1956), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.";

6) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1937 i 2557), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.";

7) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 2219), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r.";

8) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 758), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.";

9) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 527), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.".

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 21 maja 2021 r. (poz. 1052)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 7 października 2014 r.

w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

Na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) zarządza się, co następuje:

§ 1. Następującym sądom okręgowym przekazuje się rozpoznawanie spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, z obszarów właściwości innych sądów okręgowych:

1) Sądowi Okręgowemu w Białymstoku - z obszaru właściwości sądów okręgowych w: Łomży, Ostrołęce i Suwałkach;

2) Sądowi Okręgowemu w Gdańsku - z obszaru właściwości sądów okręgowych w Elblągu i Słupsku;

2a)1) Sądowi Okręgowemu w Gliwicach - z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Rybniku;

3)2) Sądowi Okręgowemu w Katowicach - z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej;

3)3) Sądowi Okręgowemu w Katowicach - z obszaru właściwości sądów okręgowych w Bielsku-Białej i Sosnowcu;

4) Sądowi Okręgowemu w Krakowie - z obszaru właściwości sądów okręgowych w Nowym Sączu i Tarnowie;

5) Sądowi Okręgowemu w Legnicy - z obszaru właściwości sądów okręgowych w Jeleniej Górze i Świdnicy;

6) Sądowi Okręgowemu w Lublinie - z obszaru właściwości sądów okręgowych w: Radomiu, Siedlcach i Zamościu;

7) Sądowi Okręgowemu w Łodzi - z obszaru właściwości sądów okręgowych w: Kaliszu, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu;

8) Sądowi Okręgowemu w Poznaniu - z obszaru właściwości sądów okręgowych w Koninie i Zielonej Górze;

9) Sądowi Okręgowemu w Rzeszowie - z obszaru właściwości sądów okręgowych w: Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu;

10)4) Sądowi Okręgowemu w Szczecinie - z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim i Koszalinie;

11) Sądowi Okręgowemu w Toruniu - z obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Włocławku;

12) Sądowi Okręgowemu w Warszawie - z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

§ 2.5) Następującym sądom rejonowym przekazuje się rozpoznawanie spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw rejestru zastawów oraz spraw Krajowego Rejestru Sądowego z obszarów właściwości innych sądów rejonowych:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku - Sądowi Rejonowemu w Białymstoku:

a) sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bielsku Podlaskim i Sokółce,

b) sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Bielsku Podlaskim, Sokółce, Grajewie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem, Zambrowie, Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku, Wyszkowie, Augustowie, Ełku, Olecku i Suwałkach,

c) sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Bielsku Podlaskim, Sokółce, Grajewie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem, Zambrowie, Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, Piszu, Szczytnie, Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku, Wyszkowie, Augustowie, Ełku, Olecku i Suwałkach,

d)6) sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Bielsku Podlaskim, Sokółce, Grajewie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem, Zambrowie, Augustowie i Suwałkach, a także - z wyłączeniem spraw z zakresu rejestru dłużników niewypłacalnych - w: Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku i Wyszkowie;

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej - Sądowi Rejonowemu w Bielsku-Białej sprawy gospodarcze, sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne, a także sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Cieszynie i Żywcu;

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - Sądowi Rejonowemu w Bydgoszczy sprawy gospodarcze, sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne, a także sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle nad Notecią, Szubinie, Świeciu, Tucholi i Żninie;

4)7) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie - Sądowi Rejonowemu w Częstochowie sprawy gospodarcze, sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne, a także sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Lublińcu, Myszkowie i Zawierciu;

4)8) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie - Sądowi Rejonowemu w Częstochowie sprawy gospodarcze, sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne, a także sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Lublińcu i Myszkowie;

5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Elblągu - Sądowi Rejonowemu w Elblągu sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Braniewie, Działdowie, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim i Ostródzie;

6) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku:

a) Sądowi Rejonowemu Gdańsk-Północ w Gdańsku:

- sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych: Gdańsk-Południe w Gdańsku, w Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie,

- sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych: Gdańsk-Południe w Gdańsku, w Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Wejherowie, Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku, Miastku i Słupsku,

- sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Mogilnie, Nakle nad Notecią, Szubinie, Świeciu, Tucholi, Żninie, Braniewie, Działdowie, Elblągu, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim, Ostródzie, Gdańsk-Południe w Gdańsku, w Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Wejherowie, Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku, Miastku, Słupsku, Brodnicy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, Toruniu, Wąbrzeźnie, Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Radziejowie, Rypinie i we Włocławku,

- sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych: Gdańsk-Południe w Gdańsku, w Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Wejherowie, Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku, Miastku i Słupsku,

b) Sądowi Rejonowemu w Gdyni sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Kartuzach, Kościerzynie, Sopocie i Wejherowie;

7)9) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach - Sądowi Rejonowemu w Gliwicach sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne, a także sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu i Żorach;

8) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim - Sądowi Rejonowemu w Gorzowie Wielkopolskim sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Międzyrzeczu, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich i Sulęcinie;

9) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze - Sądowi Rejonowemu w Jeleniej Górze sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Bolesławcu, Kamiennej Górze, Lubaniu, Lwówku Śląskim i Zgorzelcu;

10) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu - Sądowi Rejonowemu w Kaliszu sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Jarocinie, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Pleszewie;

11) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach:

a) Sądowi Rejonowemu w Bytomiu sprawy gospodarcze z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Chorzowie,

b)10) Sądowi Rejonowemu w Dąbrowie Górniczej sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Będzinie, Jaworznie i Sosnowcu,

b) (uchylona),11)

c)12) Sądowi Rejonowemu Katowice-Wschód w Katowicach:

- sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych: Katowice-Zachód w Katowicach, w Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich,

- sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych: Katowice-Zachód w Katowicach, w Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Tychach,

- sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Bielsku-Białej, Cieszynie, Żywcu, Częstochowie, Lublińcu, Myszkowie, Zawierciu, Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Żorach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Tychach,

- sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych: Katowice-Zachód w Katowicach, w Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Tychach,

c)13) Sądowi Rejonowemu Katowice-Wschód w Katowicach:

- sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych: Katowice-Zachód w Katowicach, w Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich,

- sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych: Katowice-Zachód w Katowicach, w Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu, Tychach i Zawierciu,

- sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Bielsku-Białej, Cieszynie, Żywcu, Częstochowie, Lublińcu, Myszkowie, Zawierciu, Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Żorach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Tychach,

- sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych: Katowice-Zachód w Katowicach, w Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu, Tychach i Zawierciu,

d) Sądowi Rejonowemu w Tychach sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Mikołowie i Pszczynie;

12) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach - Sądowi Rejonowemu w Kielcach sprawy gospodarcze, sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne, a także sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, Staszowie i we Włoszczowie;

13) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koninie - Sądowi Rejonowemu w Koninie sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Kole, Słupcy i Turku;

14) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie - Sądowi Rejonowemu w Koszalinie sprawy gospodarcze, sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne, a także sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Białogardzie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Sławnie, Szczecinku i Wałczu;

15) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie - Sądowi Rejonowemu dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie:

a) sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Chrzanowie, dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, w Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Wieliczce,

b) sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Chrzanowie, dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, w Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach, Wieliczce, Gorlicach, Limanowej, Nowym Sączu, Nowym Targu, Zakopanem, Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie,

c) sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kielcach, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, Staszowie, we Włoszczowie, dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, w Chrzanowie, Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach, Wieliczce, Gorlicach, Limanowej, Nowym Sączu, Nowym Targu, Zakopanem, Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie,

d) sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych: dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, w Chrzanowie, Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach, Wieliczce, Gorlicach, Limanowej, Nowym Sączu, Nowym Targu, Zakopanem, Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie;

16) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krośnie - Sądowi Rejonowemu w Krośnie sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Brzozowie, Jaśle, Lesku i Sanoku;

17) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Legnicy - Sądowi Rejonowemu w Legnicy sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Głogowie, Jaworze, Lubinie i Złotoryi;

18)14) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie - Sądowi Rejonowemu Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku:

a) sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych: Lublin-Zachód w Lublinie, w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach i we Włodawie,

b) sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych: Lublin-Zachód w Lublinie, w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach, we Włodawie, w Garwolinie, Łukowie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu,

c) sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów rejonowych: Lublin-Zachód w Lublinie, w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach, we Włodawie, w Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu, Zwoleniu, Garwolinie, Łukowie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu,

d)15) sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych: Lublin-Zachód w Lublinie, w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach, we Włodawie, w Łukowie, Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu, a także - z wyłączeniem spraw z zakresu rejestru dłużników niewypłacalnych - w Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu, Zwoleniu, Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie;

19) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi:

a)16) Sądowi Rejonowemu dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi:

- sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Kutnie, Łęczycy, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Pabianicach i Zgierzu,

- sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych: dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach, Zgierzu, Łasku, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli,

- sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie, Pleszewie, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach, Zgierzu, Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim, Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie, Żyrardowie, Łasku, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli,

- sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych: dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach, Zgierzu, Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim, Łasku, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli, a także - z wyłączeniem spraw z zakresu rejestru dłużników niewypłacalnych - w Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie,

b) Sądowi Rejonowemu w Skierniewicach sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Brzezinach, Łowiczu i Rawie Mazowieckiej;

20) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łomży - Sądowi Rejonowemu w Łomży sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Grajewie, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie;

21) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu - Sądowi Rejonowemu w Nowym Sączu sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Gorlicach, Limanowej, Nowym Targu i Zakopanem;

22) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie - Sądowi Rejonowemu w Olsztynie:

a) sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Piszu i Szczytnie,

b) sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Braniewie, Działdowie, Elblągu, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim, Ostródzie, Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Piszu, Szczytnie, Ełku i Olecku;

23) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Opolu - Sądowi Rejonowemu w Opolu sprawy gospodarcze, sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne, a także sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Brzegu, Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Nysie, Oleśnie, Prudniku i Strzelcach Opolskich;

24) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce - Sądowi Rejonowemu w Ostrołęce sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku i Wyszkowie;

25) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim - Sądowi Rejonowemu w Piotrkowie Trybunalskim sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Bełchatowie, Opocznie, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim;

26) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Płocku - Sądowi Rejonowemu w Płocku sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie;

27) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu:

a) Sądowi Rejonowemu w Lesznie sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Gostyniu, Kościanie i Rawiczu,

b) Sądowi Rejonowemu w Pile sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Chodzieży, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie,

c) Sądowi Rejonowemu Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu:

- sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Kole, Koninie, Słupcy, Turku, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Chodzieży, Gnieźnie, Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Pile, Rawiczu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, we Wrześni, w Złotowie, Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, we Wschowie, w Zielonej Górze, Żaganiu i Żarach,

- sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie, Pleszewie, Kole, Koninie, Słupcy, Turku, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Chodzieży, Gnieźnie, Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Pile, Rawiczu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, we Wrześni i w Złotowie,

d) Sądowi Rejonowemu Poznań-Stare Miasto w Poznaniu:

- sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i we Wrześni,

- sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Kole, Koninie, Słupcy, Turku, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w Chodzieży, Gnieźnie, Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Pile, Rawiczu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, we Wrześni i w Złotowie;

28) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu - Sądowi Rejonowemu w Przemyślu sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku;

29) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Radomiu - Sądowi Rejonowemu w Radomiu sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Szydłowcu i Zwoleniu;

29a)17) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Rybniku - Sądowi Rejonowemu w Rybniku sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim i Żorach;

30) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Rzeszowie - Sądowi Rejonowemu w Rzeszowie:

a) sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach i Strzyżowie,

b) sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku, Sanoku, Jarosławiu, Lubaczowie, Przemyślu, Przeworsku, Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Strzyżowie, Kolbuszowej, Mielcu, Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu,

c) sprawy rejestru zastawów i sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku, Sanoku, Jarosławiu, Lubaczowie, Przemyślu, Przeworsku, Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Strzyżowie, Kolbuszowej, Mielcu, Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu;

31)18) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach - Sądowi Rejonowemu w Siedlcach sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Garwolinie, Łukowie, Mińsku Mazowieckim, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie;

32) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sieradzu - Sądowi Rejonowemu w Sieradzu sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Łasku, Wieluniu i Zduńskiej Woli;

33) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku - Sądowi Rejonowemu w Słupsku sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku i Miastku;

33a)19) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu - Sądowi Rejonowemu w Dąbrowie Górniczej sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Będzinie, Jaworznie, Sosnowcu i Zawierciu;

34) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach - Sądowi Rejonowemu w Suwałkach sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Augustowie, Ełku i Olecku;

35) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie - Sądowi Rejonowemu Szczecin-Centrum w Szczecinie:

a) sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie, Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i w Świnoujściu,

b) sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich, Sulęcinie, Białogardzie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Sławnie, Szczecinku, Wałczu, Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, w Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie i Świnoujściu,

c) sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych: Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, w Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie i Świnoujściu;

36) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy:

a) Sądowi Rejonowemu w Dzierżoniowie sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Kłodzku, Świdnicy i Ząbkowicach Śląskich,

b) Sądowi Rejonowemu w Wałbrzychu sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Dzierżoniowie, Kłodzku, Świdnicy i Ząbkowicach Śląskich;

37) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu - Sądowi Rejonowemu w Tarnobrzegu sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Kolbuszowej, Mielcu, Nisku i Stalowej Woli;

38) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnowie - Sądowi Rejonowemu w Tarnowie sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Bochni, Brzesku i Dąbrowie Tarnowskiej;

39) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu - Sądowi Rejonowemu w Toruniu:

a) sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Brodnicy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu i Wąbrzeźnie,

b) sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne, a także sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Brodnicy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, Wąbrzeźnie, Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Radziejowie, Rypinie i we Włocławku;

40) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie - Sądowi Rejonowemu dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie:

a) sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie, dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i w Wołominie,

b) sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów rejonowych: dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie, dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku i Wołominie,

c)20) sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych: dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie, dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku i Wołominie, a także - w odniesieniu do spraw z zakresu rejestru dłużników niewypłacalnych - w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku, Wyszkowie, Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie, Żyrardowie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu, Zwoleniu, Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie;

41) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Włocławku - Sądowi Rejonowemu we Włocławku sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Radziejowie i Rypinie;

42) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu - Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu:

a) sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu,

b) sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Lubaniu, Lwówku Śląskim, Zgorzelcu, Głogowie, Jaworze, Legnicy, Lubinie, Złotoryi, Brzegu, Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Nysie, Oleśnie, Opolu, Prudniku, Strzelcach Opolskich, Dzierżoniowie, Kłodzku, Świdnicy, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy i Wołowie,

c) sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Lubaniu, Lwówku Śląskim, Zgorzelcu, Głogowie, Jaworze, Legnicy, Lubinie, Złotoryi, Dzierżoniowie, Kłodzku, Świdnicy, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy i Wołowie;

43) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu - Sądowi Rejonowemu w Zamościu sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie i Tomaszowie Lubelskim;

44) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze - Sądowi Rejonowemu w Zielonej Górze:

a) sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, we Wschowie, w Żaganiu i Żarach,

b) sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich, Sulęcinie, Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, we Wschowie, w Żaganiu i Żarach.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1110).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.


1) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1937 i 2557), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

2) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 3.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 527), które wejdzie w życie z dniem 1 września 2021 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1956), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 2185), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 758), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

7) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 8.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

10) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 11.

11) Przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

12) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 13.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 2219), które weszło w życie z dniem 1 grudnia 2019 r.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

17) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 14.

19) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

Dziennik Ustaw