Kategorie

Akty ujednolicone

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy

z dnia 29 lipca 2005 r.

o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny

Pobierz projekt

Projekt dotyczy zniesienia podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy, wprowadzenia regulacji dotyczących instytucji rachunku derywatów oraz zmiany organu wydającego zezwolenie na prowadzenie giełdy.

Sprawdź przebieg procesu legislacyjnego

Wnioskodawca: Rząd RP

Data wpływu do Sejmu: 4 listopada 2016 r.

Nr kadencji: VIII

Nr druku: 991

Metryka

Akty ujednolicone