Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OGŁOSZENIE NR 17
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie nadania oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku "WIŚNIEW"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847) w związku z § 3a ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1295) ogłasza się nadanie oznaczenia lokalizacji "EPWJ*" dla stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku "WIŚNIEW".

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Piotr Samson

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-14
  • Data wejścia w życie: 2021-09-14
  • Data obowiązywania: 2021-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe