| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/147/10 Rady Miejskiej w Międzyborzu

z dnia 5 marca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości


Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.3 i art.6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2005 r. Dz.U. Nr 236, poz.2008 z późn.zm.) oraz art.9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz.1050 z późn.zm.) - Rada Miejska w Międzyborzu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXX/134/2009 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości, w paragrafie 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje pkt 3 w brzmieniu:
" 3) stawkę opłaty określonej w pkt 1 obniża się o 20 %, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyborzu

Julian Podgórski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Fiuk

Doradca ekonomiczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »